06 jun 2015 06:00

06 jun 2015 06:00

Postlagen måste ändras

INSÄNDARE: Posten

Förändring. Som postpensionär efter 40 år, mestadels Posten utrikes, har jag följt debatten i MT om postutdelningen i Mariestad.

Sedan år 2000 har brevvolymerna fallit med 40 procent. Det innebär 4 miljarder mindre i intäkter. Trenden fortsätter med fallande brevvolymer med 5 procent i Sverige och i Danmark med 10 procent varje år (där på grund av digitalisering i den offentliga sektorn).

Frågan är då vad som händer med postutdelningen i framtiden. En sak är tämligen säker: Postlagen måste ändras så att Postnord kan anpassa verksamheten efter marknaden.

Att som i dag ha postutdelning fem dagar i veckan verkar vara en utopi i framtiden med fallande brevvolymer hela tiden.

Leif Wångstedt

OBS! Många anställda i Postnord vågar inte uttala sig i media. Rädslan att få sparken är orsaken.

Sedan år 2000 har brevvolymerna fallit med 40 procent. Det innebär 4 miljarder mindre i intäkter. Trenden fortsätter med fallande brevvolymer med 5 procent i Sverige och i Danmark med 10 procent varje år (där på grund av digitalisering i den offentliga sektorn).

Frågan är då vad som händer med postutdelningen i framtiden. En sak är tämligen säker: Postlagen måste ändras så att Postnord kan anpassa verksamheten efter marknaden.

Att som i dag ha postutdelning fem dagar i veckan verkar vara en utopi i framtiden med fallande brevvolymer hela tiden.

Leif Wångstedt

OBS! Många anställda i Postnord vågar inte uttala sig i media. Rädslan att få sparken är orsaken.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.