02 jun 2015 06:00

02 jun 2015 06:00

När ska jordhögarna åtgärdas?

INSÄNDARE: Miljö

Tidsplan. I dagens MT den 1 juni berömmer signaturen ”Optimisten” den nya bron och blivande möjligheten att också kunna promenera längs Tidans östra sida. Jag sällar mig till dem som berömmer våra kommunala företrädare för all den försköning som det har beslutats om och som också genomförts.

Ett litet smolk finns emellertid i glädjebägaren. För snart två år sedan, var det meningen, att området mellan höghusen och Tegeldammen skulle åtgärdas, för att lättare kunna skötas. Kommunen lade upp ett stort antal högar med fyllnadsmassor längs promenadvägen mot Tegeldammen och de ligger fortfarande kvar. Ett flertal gånger har detta påtalats och ansvariga har lovat att högarna skulle spridas ut. Senaste budet var efter semestern 2014. Snart är högarna täckta av bland annat ogräset gråbo, som under sommaren växer sig långt mer än meterhögt.

Min fråga är nu: När/var ligger jordhögarna i kommunens planering?

Nils Haggård

Ett litet smolk finns emellertid i glädjebägaren. För snart två år sedan, var det meningen, att området mellan höghusen och Tegeldammen skulle åtgärdas, för att lättare kunna skötas. Kommunen lade upp ett stort antal högar med fyllnadsmassor längs promenadvägen mot Tegeldammen och de ligger fortfarande kvar. Ett flertal gånger har detta påtalats och ansvariga har lovat att högarna skulle spridas ut. Senaste budet var efter semestern 2014. Snart är högarna täckta av bland annat ogräset gråbo, som under sommaren växer sig långt mer än meterhögt.

Min fråga är nu: När/var ligger jordhögarna i kommunens planering?

Nils Haggård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.