02 jun 2015 06:00

02 jun 2015 06:00

Mariestad måste höja skatten för att klara ekonomin

Debatt:

Budget. Vi läser den borgerliga majoritetens budget för Mariestad för 2016, och konstaterar snabbt att frågetecknen staplas på varandra.

Mariestad ligger bra till i näringslivets ranking. Det känns skönt och det vill vi naturligtvis se även i fortsättningen. Men det kräver att Mariestads kommun kan tillhandahålla en bra service till såväl företag som invånare.

Den kanske viktigaste förutsättningen för att ge medborgarna i Mariestad en bra service är att kommunens anställda känner trygghet och glädje i sitt arbete. Därför ser vi med oro på de ökade sjuktalen och på det faktum att många duktiga medarbetare slutat sina anställningar i Mariestads kommun.

Vi är medvetna om att den politiska majoriteten har gjort satsningar för att komma till rätta med de höga sjuktalen. Personalavdelningen har fått ett tillskott, och den satsningen för att minska ohälsan och förbättra arbetsmiljön, har vårt stöd. Däremot är vi mycket kritiska till att besparingar inom social- och utbildningsnämnden, ska betala notan. Hur kan en sådan besparing förbättra de anställdas arbetssituation? Inte minst mot bakgrund av att vi får fler barn i skolan än vi räknat med (vilket är mycket glädjande!) och att vi får alltfler äldre som är i behov av bland annat hemtjänst.

Inom ramen för den så kallade resursbudgetmodellen finns en rad besparingar som vi inte tror är realistiska. Vi tolkar det som en slags favorit i repris från den styrande majoriteten. Det är inte första gången man använder sig av en vidlyftig budgetering – tidigare har det till exempel benämnts bokslutsdisposition - och med bokslutet för 2014 som facit vet vi hur sådana experiment kan sluta. I den senaste revisionsberättelsen riktade också kommunens revisorer kritik mot den typen av upplägg.

Investeringsnivån är hög. Nya skolor är nödvändiga men kräver också en stark ekonomi eftersom vi får räkna med höga kapitalkostnader kommande åren. Vi måste också stå rustade med tanke på en föränderlig arbetsmarknad. Ekonomin i kommunen har inte alls den styrka som behövs för att möta de behoven. Under några år har AFA-pengar gett ett tillskott på marginalen, men den tiden är nu förbi. En skattehöjning är nödvändig för att börja bygga upp ekonomin, satsa på en bra arbetsmiljö och för att kunna bygga nya skolor och tillskapa fler platser inom äldreomsorgen.

Marianne Kjellquist, oppositionsråd (s)

Marie Engström Rosengren (v)

Nils Farken (mp)

Mariestad ligger bra till i näringslivets ranking. Det känns skönt och det vill vi naturligtvis se även i fortsättningen. Men det kräver att Mariestads kommun kan tillhandahålla en bra service till såväl företag som invånare.

Den kanske viktigaste förutsättningen för att ge medborgarna i Mariestad en bra service är att kommunens anställda känner trygghet och glädje i sitt arbete. Därför ser vi med oro på de ökade sjuktalen och på det faktum att många duktiga medarbetare slutat sina anställningar i Mariestads kommun.

Vi är medvetna om att den politiska majoriteten har gjort satsningar för att komma till rätta med de höga sjuktalen. Personalavdelningen har fått ett tillskott, och den satsningen för att minska ohälsan och förbättra arbetsmiljön, har vårt stöd. Däremot är vi mycket kritiska till att besparingar inom social- och utbildningsnämnden, ska betala notan. Hur kan en sådan besparing förbättra de anställdas arbetssituation? Inte minst mot bakgrund av att vi får fler barn i skolan än vi räknat med (vilket är mycket glädjande!) och att vi får alltfler äldre som är i behov av bland annat hemtjänst.

Inom ramen för den så kallade resursbudgetmodellen finns en rad besparingar som vi inte tror är realistiska. Vi tolkar det som en slags favorit i repris från den styrande majoriteten. Det är inte första gången man använder sig av en vidlyftig budgetering – tidigare har det till exempel benämnts bokslutsdisposition - och med bokslutet för 2014 som facit vet vi hur sådana experiment kan sluta. I den senaste revisionsberättelsen riktade också kommunens revisorer kritik mot den typen av upplägg.

Investeringsnivån är hög. Nya skolor är nödvändiga men kräver också en stark ekonomi eftersom vi får räkna med höga kapitalkostnader kommande åren. Vi måste också stå rustade med tanke på en föränderlig arbetsmarknad. Ekonomin i kommunen har inte alls den styrka som behövs för att möta de behoven. Under några år har AFA-pengar gett ett tillskott på marginalen, men den tiden är nu förbi. En skattehöjning är nödvändig för att börja bygga upp ekonomin, satsa på en bra arbetsmiljö och för att kunna bygga nya skolor och tillskapa fler platser inom äldreomsorgen.

Marianne Kjellquist, oppositionsråd (s)

Marie Engström Rosengren (v)

Nils Farken (mp)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.