30 maj 2015 06:00

01 jun 2015 16:52

Strider mot inriktningen ett hållbart samhälle

INSÄNDARE: Bruna kärl

Matavfall. ”Färdigt koncept för avfall tilltalar” lyder rubriken på artikel om ett eventuellt nytt koncept om handhavandet av avfall, primärt matavfall.

Det gröna kärlet skall få sällskap av ett brunt kärl. Matavfallet skall samlas i papperspåsar som slängs i det nya bruna kärlet. Kladdigt. Snuskigt. Omständigt. Onödigt.

Nu kommer sanningens ögonblick. Frågan är om de som själva tar hand om sitt matavfall genom kompostering med återföring till ”Moder jord” skall straffas genom att dras med ett fult brunt kärl och dessutom betala för det. Hoppas inte det då det i så fall strider mot biosfärsområdets inriktning om ett hållbart samhälle. Det vill säga att arbeta för det optimala kretsloppet. Nu är det dags att sluta med prat om hållbarhet. Nu är tid för handling.

Att sända matavfall till att producera drivmedel är inte ett optimalt sätt att värna miljön.

De medborgare som valt eller, inför detta hot, väljer att ta hand om sitt eget matavfall bör primeras genom att slippa det bruna kärlet samt att betala för det. Kommunen bör stödja kompostering av matavfall och varför inte undersöka möjligheten att ta hand om det för dem som inte har möjlighet att ta hand om det själva. Använder inte kommunen jord i sina planteringar ? Arbetstillfällen kanske?

En ropandes röst i öknen

Det gröna kärlet skall få sällskap av ett brunt kärl. Matavfallet skall samlas i papperspåsar som slängs i det nya bruna kärlet. Kladdigt. Snuskigt. Omständigt. Onödigt.

Nu kommer sanningens ögonblick. Frågan är om de som själva tar hand om sitt matavfall genom kompostering med återföring till ”Moder jord” skall straffas genom att dras med ett fult brunt kärl och dessutom betala för det. Hoppas inte det då det i så fall strider mot biosfärsområdets inriktning om ett hållbart samhälle. Det vill säga att arbeta för det optimala kretsloppet. Nu är det dags att sluta med prat om hållbarhet. Nu är tid för handling.

Att sända matavfall till att producera drivmedel är inte ett optimalt sätt att värna miljön.

De medborgare som valt eller, inför detta hot, väljer att ta hand om sitt eget matavfall bör primeras genom att slippa det bruna kärlet samt att betala för det. Kommunen bör stödja kompostering av matavfall och varför inte undersöka möjligheten att ta hand om det för dem som inte har möjlighet att ta hand om det själva. Använder inte kommunen jord i sina planteringar ? Arbetstillfällen kanske?

En ropandes röst i öknen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.