30 maj 2015 06:00

01 jun 2015 16:52

Lagar får man ändra på demokratisk väg

INSÄNDARE: Samvetsfrihet

Replik. Svar till Valdemar Landgren i MT den 27 maj.

Valdemar Landgrens argument när det gäller samvetsfrihet är i mina ögon ett hot mot vår demokrati. Vi måste hela tiden balansera våra enskilda rättigheter mot det gemensamma. Varje enskild människa kan inte sympatiserar med alla regler och lagar, men vi har ett ansvar för gruppen. Lagstiftningen är en självklar gräns. Gillar man inte vad lagen säger så får man försöka ändra lagen på demokratisk väg, inte strunta i den. Vi har all möjlighet att driva frågor i ett öppet land som Sverige. Det är knappast att ”odla tystnadens kultur”.

Att jämföra Sveriges abortlagstiftning med nazityskland eller länder som accepterar tortyr visar kanske vilken syn Valdemar Landgren har på vår lagstiftning, men knappast majoriteten av svenskar.

Det som står i lagen måste anställd vårdpersonal följa. Det är bara att bita ihop om man inte gillar någon del. Detsamma gäller poliser som ska gripa brottslingar för till exempel narkotikabrott. Är det en polis som tycker att cannabis borde vara en mänsklig rättighet att konsumera så måste hen i alla fall gripa en langare enligt lagens regler.

Det gäller även lärare som tror att man gör barn en tjänst om man ger dem en örfil för att visa att de är ute på fel väg. Lagen säger nej.

Vi är en del av ett samhälle och då kan man inte alltid göra precis som man vill. Att värna personalens integritet måste ha sina begränsningar. Skulle det till exempel vara rimligt att en manlig läkare, som inte vill undersöka kvinnor, slipper? Det skulle kanske fungera i många landsting. Men om det blev ett akutfall efter en olycka och en kvinna är allvarligt skadad. Hade vi då accepterat den manlige läkarens önskemål enligt någon regel om samvetsfrihet? Mitt svar är nej och därför så ska lagar och regler gälla alla. Det är helt orimligt att vissa samvetsfrågor ska vara giltiga och andra inte. Vem ska avgöra vilka skäl som är giltiga? Lagen borde vara ett bra svar.

När man jämför abort med tortyr och övergrepp i nazityskland så visar det en personlig åsikt. I ett demokratiskt land har vi rätt att tycka vad vi vill. Men vi har inte rätt att agera efter alla dumheter.

Medsyster

Valdemar Landgrens argument när det gäller samvetsfrihet är i mina ögon ett hot mot vår demokrati. Vi måste hela tiden balansera våra enskilda rättigheter mot det gemensamma. Varje enskild människa kan inte sympatiserar med alla regler och lagar, men vi har ett ansvar för gruppen. Lagstiftningen är en självklar gräns. Gillar man inte vad lagen säger så får man försöka ändra lagen på demokratisk väg, inte strunta i den. Vi har all möjlighet att driva frågor i ett öppet land som Sverige. Det är knappast att ”odla tystnadens kultur”.

Att jämföra Sveriges abortlagstiftning med nazityskland eller länder som accepterar tortyr visar kanske vilken syn Valdemar Landgren har på vår lagstiftning, men knappast majoriteten av svenskar.

Det som står i lagen måste anställd vårdpersonal följa. Det är bara att bita ihop om man inte gillar någon del. Detsamma gäller poliser som ska gripa brottslingar för till exempel narkotikabrott. Är det en polis som tycker att cannabis borde vara en mänsklig rättighet att konsumera så måste hen i alla fall gripa en langare enligt lagens regler.

Det gäller även lärare som tror att man gör barn en tjänst om man ger dem en örfil för att visa att de är ute på fel väg. Lagen säger nej.

Vi är en del av ett samhälle och då kan man inte alltid göra precis som man vill. Att värna personalens integritet måste ha sina begränsningar. Skulle det till exempel vara rimligt att en manlig läkare, som inte vill undersöka kvinnor, slipper? Det skulle kanske fungera i många landsting. Men om det blev ett akutfall efter en olycka och en kvinna är allvarligt skadad. Hade vi då accepterat den manlige läkarens önskemål enligt någon regel om samvetsfrihet? Mitt svar är nej och därför så ska lagar och regler gälla alla. Det är helt orimligt att vissa samvetsfrågor ska vara giltiga och andra inte. Vem ska avgöra vilka skäl som är giltiga? Lagen borde vara ett bra svar.

När man jämför abort med tortyr och övergrepp i nazityskland så visar det en personlig åsikt. I ett demokratiskt land har vi rätt att tycka vad vi vill. Men vi har inte rätt att agera efter alla dumheter.

Medsyster

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.