26 maj 2015 06:00

26 maj 2015 08:09

Din underbetalda brevbärare strävar lojalt på i ur och skur

INSÄNDARE: Posten

Replik. Svar på insändaren ”En som väntar” införd i MT torsdagen den 21 maj.

Det är bra att allmänheten äntligen reagerar på den försämring av postservicen som pågått under ett flertal år, inte bara i Mariestad med omnejd, utan över hela landet.

Brevbärarkåren av i dag är inte bara underbetald (nästan 10 000 kronor under medellön i landet enligt SCBs statistik för 2013) utan även sönderstressad och utrustad med en allt mer avtagande yrkesstolthet på grund av de senaste årens stora ekonomiska neddragningar.

Det är signifikativt att den lokala chefen i Mariestad inte uttalar sig när MT söker svar på vad det är som händer med postutdelningen. Tillrättalagda svar från områdeschefen som inte sitter på orten och behöver ta kritik är modellen man använder sig av, det är svårare som medborgare att utkräva ansvar ju högre upp i näringskedjan man kommer.

Sanningen är helt enkelt att man har genomfört så långtgående besparingar på personal och fordon vilket till slut resulterar i att man inte längre klarar av att hålla den höga service som Posten genom historien tidigare varit känd för.

De lokala chefernas vardag i Posten består i dag till stor del av att ”sätta plåster på såren”. Man har sällan tid att arbeta strukturerat med framtidstänk utan får inrikta sig på att lösa de mest akuta problemen.

Trots att allt fler i företaget mår dåligt av detta genomför man nu ännu en omorganisation där man pressar de anställda ytterligare. Till följd av detta kommer förmodligen arbetsskadorna öka ännu mer, folk kommer inte klara av att arbeta kvar utan söka tidig pension och fly företaget för andra arbetsgivare.

Att man som privatperson funderar kring om brevbärarna fikar i stället för att köra ut post är inte så svårt att förstå eftersom det inte är lätt att vara detaljinsatt i problemen.

Att som områdeschef Robert Andersson skylla på ”oturligt sjukdom” i stället för att erkänna en flerårig strukturell försämring av service till allmänheten och arbetsvillkor för brevbärarna är magstarkt, på gränsen till oanständigt eftersom han är en av de ansvariga för att driva utvecklingen åt detta håll.

”Postis Per”

Det är bra att allmänheten äntligen reagerar på den försämring av postservicen som pågått under ett flertal år, inte bara i Mariestad med omnejd, utan över hela landet.

Brevbärarkåren av i dag är inte bara underbetald (nästan 10 000 kronor under medellön i landet enligt SCBs statistik för 2013) utan även sönderstressad och utrustad med en allt mer avtagande yrkesstolthet på grund av de senaste årens stora ekonomiska neddragningar.

Det är signifikativt att den lokala chefen i Mariestad inte uttalar sig när MT söker svar på vad det är som händer med postutdelningen. Tillrättalagda svar från områdeschefen som inte sitter på orten och behöver ta kritik är modellen man använder sig av, det är svårare som medborgare att utkräva ansvar ju högre upp i näringskedjan man kommer.

Sanningen är helt enkelt att man har genomfört så långtgående besparingar på personal och fordon vilket till slut resulterar i att man inte längre klarar av att hålla den höga service som Posten genom historien tidigare varit känd för.

De lokala chefernas vardag i Posten består i dag till stor del av att ”sätta plåster på såren”. Man har sällan tid att arbeta strukturerat med framtidstänk utan får inrikta sig på att lösa de mest akuta problemen.

Trots att allt fler i företaget mår dåligt av detta genomför man nu ännu en omorganisation där man pressar de anställda ytterligare. Till följd av detta kommer förmodligen arbetsskadorna öka ännu mer, folk kommer inte klara av att arbeta kvar utan söka tidig pension och fly företaget för andra arbetsgivare.

Att man som privatperson funderar kring om brevbärarna fikar i stället för att köra ut post är inte så svårt att förstå eftersom det inte är lätt att vara detaljinsatt i problemen.

Att som områdeschef Robert Andersson skylla på ”oturligt sjukdom” i stället för att erkänna en flerårig strukturell försämring av service till allmänheten och arbetsvillkor för brevbärarna är magstarkt, på gränsen till oanständigt eftersom han är en av de ansvariga för att driva utvecklingen åt detta håll.

”Postis Per”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på mariestadstidningen.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.