06 maj 2015 06:00

06 maj 2015 06:00

Vindkraft till varje pris?

Debatt:

Miljö. Vid nästa kommunfullmäktige i Mariestad den 26 maj behandlas ett medborgarförslag undertecknat av Naturskyddsföreningen Mariestad, Mariestads Fågelklubb, Kulturföreningen Aranäs, Årnäs Samhällsförening, Lugnås Hembygdsförening, Föreningen Kinnekulle ridleder och Forshem-Hemlösa Hembygdsförening. Förslagsställarna vill att kommunen tar bort området Västra Kinneskogen ur sin vindbruksplan och omprövar sin tillstyrkan av ansökan från Vasa Vind om att få bygga 12 stycken 180 meter höga vindkraftverk där.

När Mariestads kommunfullmäktige anvisade Västra Kinneskogen i juni 2014 för vindkraft var det utifrån resultaten av vindmätningar och utifrån relativt få boende i området. Det fanns krav från kommunen på omfattande miljökonsekvensbeskrivningar av vad i det här fallet tredje generationens vindkraftverk med en maximal höjd på 180 meter enligt ansökan skulle innebära. Men det fanns egentligen inget underlag för bedömning av miljöaspekterna när kommunfullmäktige tog ställning till ansökan och sin vetorätt. Själva beslutet blev mer en omröstning om för eller emot förnyelsebar energiproduktion ur politikens synvinkel – inte ett sakligt ställningstagande till vad en etablering enlig VASA VIND skulle innebära. Det lämnades åt länsstyrelsens miljöprövning enligt miljöbalken.

Nu har kommunens uteblivna veto nog uppfattats som ett godkännande av VASA VINDS ansökan. Det är olyckligt eftersom det finns flera goda argument mot en sådan vindkraftsetablering i Västra Kinneskogen och de flesta av de argumenten lyfter nämnda medborgarförslag fram. Efter genomläsning av de handlingar jag fått fram, diskussion med närboende och inspektion på plats vill jag föra fram följande:

1. Det saknas en objektiv beskrivning av innebörden för hela landskapet mellan Lugnåsberget och Kinnekulle av 12 stycken 180 meter höga vindkraftverk. (Länsstyrelsen har föreskrifter för detta.)

2. Det saknas en inventering av och bedömning av betydelsen för fågellivet och fladdermöss.

3. Det saknas en beskrivning av kraftverksfundamentens omfattning, utformning i betong och planerade förankringsborrningar och möjliga konsekvenser för grundvatten och övrig miljö.

4. Det saknas en genomgång av vad dessa kraftverk producerar av både hörbart ljud och infraljud och konsekvenser för både djur och människors hälsa. Vad finns för mätningar på 180-meters torn?

5. Götene kommun har dragit tillbaka motsvarande område i närheten av Västra Kinneskogen och vill att Mariestad gör på samma vis. Borde vi inte sträva efter samsyn kommunerna emellan?

6. I programförklaringen till Biosfärsområdet där Mariestad, Lidköping och Götene ingår och som omfattar Västra Kinneskogen står det att ...det skall utvecklas tillsammans med människor som bor och verkar i bygden: Den förslagna exploateringen sker tvärs emot berörd befolkning.

7. Vad betyder åtagandet återställa landskapet efter vindkraftsindustrins avveckling efter 35 års livslängd? Det finns ej definierat.

Hade jag vetat vad jag vet idag och läst VASA VINDS ansökan, där fakta till stor del saknas men där det finns desto fler tyckanden och påståenden hade jag i juni 2014 argumenterat för ett veto i kommunfullmäktige och att anvisning av Västra Kinneskogen som industriell vindkraftspark av tredje generationens storlek borde omprövas.

Magnus Landgren

Mariestad

När Mariestads kommunfullmäktige anvisade Västra Kinneskogen i juni 2014 för vindkraft var det utifrån resultaten av vindmätningar och utifrån relativt få boende i området. Det fanns krav från kommunen på omfattande miljökonsekvensbeskrivningar av vad i det här fallet tredje generationens vindkraftverk med en maximal höjd på 180 meter enligt ansökan skulle innebära. Men det fanns egentligen inget underlag för bedömning av miljöaspekterna när kommunfullmäktige tog ställning till ansökan och sin vetorätt. Själva beslutet blev mer en omröstning om för eller emot förnyelsebar energiproduktion ur politikens synvinkel – inte ett sakligt ställningstagande till vad en etablering enlig VASA VIND skulle innebära. Det lämnades åt länsstyrelsens miljöprövning enligt miljöbalken.

Nu har kommunens uteblivna veto nog uppfattats som ett godkännande av VASA VINDS ansökan. Det är olyckligt eftersom det finns flera goda argument mot en sådan vindkraftsetablering i Västra Kinneskogen och de flesta av de argumenten lyfter nämnda medborgarförslag fram. Efter genomläsning av de handlingar jag fått fram, diskussion med närboende och inspektion på plats vill jag föra fram följande:

1. Det saknas en objektiv beskrivning av innebörden för hela landskapet mellan Lugnåsberget och Kinnekulle av 12 stycken 180 meter höga vindkraftverk. (Länsstyrelsen har föreskrifter för detta.)

2. Det saknas en inventering av och bedömning av betydelsen för fågellivet och fladdermöss.

3. Det saknas en beskrivning av kraftverksfundamentens omfattning, utformning i betong och planerade förankringsborrningar och möjliga konsekvenser för grundvatten och övrig miljö.

4. Det saknas en genomgång av vad dessa kraftverk producerar av både hörbart ljud och infraljud och konsekvenser för både djur och människors hälsa. Vad finns för mätningar på 180-meters torn?

5. Götene kommun har dragit tillbaka motsvarande område i närheten av Västra Kinneskogen och vill att Mariestad gör på samma vis. Borde vi inte sträva efter samsyn kommunerna emellan?

6. I programförklaringen till Biosfärsområdet där Mariestad, Lidköping och Götene ingår och som omfattar Västra Kinneskogen står det att ...det skall utvecklas tillsammans med människor som bor och verkar i bygden: Den förslagna exploateringen sker tvärs emot berörd befolkning.

7. Vad betyder åtagandet återställa landskapet efter vindkraftsindustrins avveckling efter 35 års livslängd? Det finns ej definierat.

Hade jag vetat vad jag vet idag och läst VASA VINDS ansökan, där fakta till stor del saknas men där det finns desto fler tyckanden och påståenden hade jag i juni 2014 argumenterat för ett veto i kommunfullmäktige och att anvisning av Västra Kinneskogen som industriell vindkraftspark av tredje generationens storlek borde omprövas.

Magnus Landgren

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.