28 apr 2015 06:00

28 apr 2015 06:00

Vänsterns ideologi är inte utopisk

INSÄNDARE: Replik

Svar till signaturen ” Rösta(de?) vänster” i MT onsdag den 22 april .

Undertecknad har aldrig ifrågasatt din intelligensnivå! Ordet härskarteknik förstår jag inte heller hur du kan ha kommit fram till . Det jag gjorde var att vända på rubriken i din insändare. Det du menade med rubriken var ju att V inte förstått ”Rosengreneffekten”. Det jag menade var att Du inte förstod hur vår organisation fungerar. Detta redogjorde jag tydligt för i mitt senaste svar!

Men trots det säger du i din senaste replik att du inte vet någonting om vårt inre arbete!

Ett uttryck du använder ställer jag mig frågande till, vad är ”en riktig väljare”, är du en sådan?

Det andra uttrycket du använder är ”ideologisk utopi”. Jag kan informera dig om att vänsterrörelsens ideologi är inte utopisk. Du skall också veta att utan ideologi funnes det ingen vänster!

Beträffande dina åsikter om Per Rosengren så delar jag dem med dig!

Min erfarenhet säger mig att man inte skall ödsla krut på döda hökar. Därför är detta mitt sista bidrag i vår lilla dispyt .

Bengt Johansson

Vänsterpartiet Mariestad

Undertecknad har aldrig ifrågasatt din intelligensnivå! Ordet härskarteknik förstår jag inte heller hur du kan ha kommit fram till . Det jag gjorde var att vända på rubriken i din insändare. Det du menade med rubriken var ju att V inte förstått ”Rosengreneffekten”. Det jag menade var att Du inte förstod hur vår organisation fungerar. Detta redogjorde jag tydligt för i mitt senaste svar!

Men trots det säger du i din senaste replik att du inte vet någonting om vårt inre arbete!

Ett uttryck du använder ställer jag mig frågande till, vad är ”en riktig väljare”, är du en sådan?

Det andra uttrycket du använder är ”ideologisk utopi”. Jag kan informera dig om att vänsterrörelsens ideologi är inte utopisk. Du skall också veta att utan ideologi funnes det ingen vänster!

Beträffande dina åsikter om Per Rosengren så delar jag dem med dig!

Min erfarenhet säger mig att man inte skall ödsla krut på döda hökar. Därför är detta mitt sista bidrag i vår lilla dispyt .

Bengt Johansson

Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.