28 apr 2015 06:00

28 apr 2015 06:00

Nej till privatisering av äldrevården

INSÄNDARE: Äldreomsorg

Det är med förvåning och bestörtning vi läser om personalens upplevelser av sitt arbete, framför allt inom hemtjänsten.

Det borde inte vara okänt för politiker och tjänstemän hur många och hur svårt sjuka som vårdas i hemmen.

Vården ställer stora krav fysiskt och psykiskt på personalen. Alla vill ju ge bästa möjliga vård och känna att man räcker till för de gamla och sjuka.

Med de stora krav som ställs då man inte ens kan få vikarie vid frånvaro, är det inte förvånande att sjukskrivningarna ökar för närvarande 12 procent.

I detta läget ska det sparas ytterligare på äldreomsorgen och dessutom ”hotar” man med privatisering av vissa äldreboenden för att spara pengar! Vi protesterar. Politiker, ta ert ansvar!

Arbetarekommunens seniorgrupp

Ingbritt Hall

Åke Krantz

Det borde inte vara okänt för politiker och tjänstemän hur många och hur svårt sjuka som vårdas i hemmen.

Vården ställer stora krav fysiskt och psykiskt på personalen. Alla vill ju ge bästa möjliga vård och känna att man räcker till för de gamla och sjuka.

Med de stora krav som ställs då man inte ens kan få vikarie vid frånvaro, är det inte förvånande att sjukskrivningarna ökar för närvarande 12 procent.

I detta läget ska det sparas ytterligare på äldreomsorgen och dessutom ”hotar” man med privatisering av vissa äldreboenden för att spara pengar! Vi protesterar. Politiker, ta ert ansvar!

Arbetarekommunens seniorgrupp

Ingbritt Hall

Åke Krantz

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.