27 apr 2015 06:00

27 apr 2015 06:00

Vad vill oppositionen med kulturlivet?

Debatt: Kulturpolitik

Vi i majoriteten har bestämt att vi ska göra en förändring inom kulturverksamhetens budget som innebär en omfördelning inom den ram med pengar som verksamheten är tilldelad.

Varför kan man undra?

Vi håller på att ta fram en samlingsförvaltningspolicy och handlingsplan för hur vi ska förvalta museets samlingar på ett bättre sätt i framtiden. Detta görs tillsammans med Vadsbo hembygds- och fornminnes- förening som äger stora delar av de samlingar vi förvaltar. Handlingsplanen är utskickad på remiss och vi väntar nu på att få in synpunkter på den. Avsikten är att vi ska hitta en gemensam syn kring hur vi ska bedriva verksamheten i framtiden. Ska vi genomföra det vi lovar i handlingsplanen krävs bland annat att vi har en konservator. Den konservatortjänst vi har idag upphör i höst. Detta är den största anledningen till att vi valt att göra förändringar inom kulturverksamhetens detaljbudget.

När det gäller biblioteket anser vi att det inte går att dutta med små inköp det blir inte mycket till standard höjning för 200 000 kr och det räcker inte långt om man ska köpa in nya bokhyllor och möbler. Vi har istället för avsikt att ge verksamheten i uppdrag att göra en handlingsplan som beskriver bibliotekets hela investerings- och renoveringsbehov så att vi framöver kan ta ett helhetsgrepp kring biblioteket.

När det kommer till projekt som ska medfinansieras krävs det politiska beslut. Det är inget konstigt med det. Detta gäller för samtliga nämnder och verksamheter och självklart även för kultur- och fritidsverksamheten.

Oppositionen har en förmåga att kritisera det mesta som vi i majoriteten föreslår och beslutar. För att ta några av våra beslut som oppositionen ansåg värdelösa från början kan vi nämna ombyggnationen av Esplanaden, den nya julbelysningen i centrum, upprustningen av hamnen och framför allt, Jubileumsteatern.

Vi har sagt det förut; vi ska satsa på kulturen och använda den för att bygga vårt varumärke för att få hit både fler invånare och fler besökare. Detta står vi för! Vi vill att mariestadsborna ska få ett rikare kulturliv. Mariestad behöver mer kultur för att bli en attraktivare kommun.

Men ni har också ett ansvar Marianne och Ida! Det räcker inte att bara säga nej, nej, nej. Kan ni inte istället redovisa hur ni har tänkt förvalta samlingarna på museet? Hur ska ni lösa det när konservatorn slutar i höst? Och hur tänker ni kring biblioteket? Är det inte betydligt bättre att försöka ta ett helhetsgrepp kring biblioteket hellre än att lösa saker lite tillfälligt och ytligt?

Mariestad behöver mer kultur. Vad vill egentligen oppositionen?

Johan Abrahamsson (M)

Morgan Forsberg (KD)

Johan Gotthardsson (FP)

Birgitta Svensson (C)

Therese Nordlie (C)

Majoritetens kulturutskottsledamöter och adjungerade

Varför kan man undra?

Vi håller på att ta fram en samlingsförvaltningspolicy och handlingsplan för hur vi ska förvalta museets samlingar på ett bättre sätt i framtiden. Detta görs tillsammans med Vadsbo hembygds- och fornminnes- förening som äger stora delar av de samlingar vi förvaltar. Handlingsplanen är utskickad på remiss och vi väntar nu på att få in synpunkter på den. Avsikten är att vi ska hitta en gemensam syn kring hur vi ska bedriva verksamheten i framtiden. Ska vi genomföra det vi lovar i handlingsplanen krävs bland annat att vi har en konservator. Den konservatortjänst vi har idag upphör i höst. Detta är den största anledningen till att vi valt att göra förändringar inom kulturverksamhetens detaljbudget.

När det gäller biblioteket anser vi att det inte går att dutta med små inköp det blir inte mycket till standard höjning för 200 000 kr och det räcker inte långt om man ska köpa in nya bokhyllor och möbler. Vi har istället för avsikt att ge verksamheten i uppdrag att göra en handlingsplan som beskriver bibliotekets hela investerings- och renoveringsbehov så att vi framöver kan ta ett helhetsgrepp kring biblioteket.

När det kommer till projekt som ska medfinansieras krävs det politiska beslut. Det är inget konstigt med det. Detta gäller för samtliga nämnder och verksamheter och självklart även för kultur- och fritidsverksamheten.

Oppositionen har en förmåga att kritisera det mesta som vi i majoriteten föreslår och beslutar. För att ta några av våra beslut som oppositionen ansåg värdelösa från början kan vi nämna ombyggnationen av Esplanaden, den nya julbelysningen i centrum, upprustningen av hamnen och framför allt, Jubileumsteatern.

Vi har sagt det förut; vi ska satsa på kulturen och använda den för att bygga vårt varumärke för att få hit både fler invånare och fler besökare. Detta står vi för! Vi vill att mariestadsborna ska få ett rikare kulturliv. Mariestad behöver mer kultur för att bli en attraktivare kommun.

Men ni har också ett ansvar Marianne och Ida! Det räcker inte att bara säga nej, nej, nej. Kan ni inte istället redovisa hur ni har tänkt förvalta samlingarna på museet? Hur ska ni lösa det när konservatorn slutar i höst? Och hur tänker ni kring biblioteket? Är det inte betydligt bättre att försöka ta ett helhetsgrepp kring biblioteket hellre än att lösa saker lite tillfälligt och ytligt?

Mariestad behöver mer kultur. Vad vill egentligen oppositionen?

Johan Abrahamsson (M)

Morgan Forsberg (KD)

Johan Gotthardsson (FP)

Birgitta Svensson (C)

Therese Nordlie (C)

Majoritetens kulturutskottsledamöter och adjungerade

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.