24 apr 2015 06:00

24 apr 2015 06:00

Tillgänglig vård förebygger problem

INSÄNDARE: Vård

Jag läste artikeln om akuten i måndagens MT. ”Trenden med fler patienter som inte är i akut behov av vård håller i sig”.

Jag är inte förvånad.

Att söka vård på vårdcentral är idag närmast hopplöst. Har försökt få en tid för läkarbesök med tillhörande provtagning på grund av en långvarig, men inte akut problematik som påverkar vardagen och kan leda till stora bekymmer i framtiden för den drabbade.

Vårdcentral nummer ett: ”Hej och välkommen till oss. Vi har öppet klockan... Tyvärr finns inga bokningsbara tider. Vid akut sjukdom, ring 112”. Klick.

Där var det inte lätt att boka någon tid, det gick inte ens att få kontakt med någon för rådgivning.

Vårdcentral nummer två: ”Hej, vi ringer dig om två timmar”. Efter TRE timmar ringer de tillbaka och meddelar att de inte har några bokningsbara läkartider överhuvudtaget på önskad ort. Möjligen kan det finnas någon kort akuttid en förmiddag på en ort tre mil bort, om någon månad?

Vårdcentral nummer tre: ”Hej vi ringer dig om en timme.” Efter två timmar ringer de tillbaka, och de har faktiskt en läkartid att erbjuda. Redan om två veckor. Förvisso tre mil bort, men ändå det klart bästa. Vi byter till denna vårdcentral och hoppas det blir bra.

Att ha en fast läkarkontakt på sin vårdcentral är bara att glömma. Att kunna ringa och få rådgivning kan gå om man har tur (och gott om tid). Att få en läkartid som är längre än tio minuter är närmast omöjligt. Att få komma till vårdcentralen på en tid som inte totalt saboterar resten av dagen är mycket svårt.

Den bristande tillgängligheten leder till att många inte får förebyggande vård, att lindriga problem och tidiga symptom hinner accelerera och kan resultera i allvarliga sjukdomar. Att människor åker till akuten utan akuta behov är inte heller märkligt när den planerade vården är så hopplöst otillgänglig.

Det är ett jätteproblem, både för ”normalsjuka” och för kroniskt sjuka som behöver regelbundna avstämningar och uppföljningar. Det leder till växande ohälsa och till omotiverade besök på akutmottagningen.

Tillgänglig vård är viktigt för att bevara hälsan.

Jag läste artikeln om akuten i måndagens MT. ”Trenden med fler patienter som inte är i akut behov av vård håller i sig”.

Jag är inte förvånad.

Att söka vård på vårdcentral är idag närmast hopplöst. Har försökt få en tid för läkarbesök med tillhörande provtagning på grund av en långvarig, men inte akut problematik som påverkar vardagen och kan leda till stora bekymmer i framtiden för den drabbade.

Vårdcentral nummer ett: ”Hej och välkommen till oss. Vi har öppet klockan... Tyvärr finns inga bokningsbara tider. Vid akut sjukdom, ring 112”. Klick.

Där var det inte lätt att boka någon tid, det gick inte ens att få kontakt med någon för rådgivning.

Vårdcentral nummer två: ”Hej, vi ringer dig om två timmar”. Efter TRE timmar ringer de tillbaka och meddelar att de inte har några bokningsbara läkartider överhuvudtaget på önskad ort. Möjligen kan det finnas någon kort akuttid en förmiddag på en ort tre mil bort, om någon månad?

Vårdcentral nummer tre: ”Hej vi ringer dig om en timme.” Efter två timmar ringer de tillbaka, och de har faktiskt en läkartid att erbjuda. Redan om två veckor. Förvisso tre mil bort, men ändå det klart bästa. Vi byter till denna vårdcentral och hoppas det blir bra.

Att ha en fast läkarkontakt på sin vårdcentral är bara att glömma. Att kunna ringa och få rådgivning kan gå om man har tur (och gott om tid). Att få en läkartid som är längre än tio minuter är närmast omöjligt. Att få komma till vårdcentralen på en tid som inte totalt saboterar resten av dagen är mycket svårt.

Den bristande tillgängligheten leder till att många inte får förebyggande vård, att lindriga problem och tidiga symptom hinner accelerera och kan resultera i allvarliga sjukdomar. Att människor åker till akuten utan akuta behov är inte heller märkligt när den planerade vården är så hopplöst otillgänglig.

Det är ett jätteproblem, både för ”normalsjuka” och för kroniskt sjuka som behöver regelbundna avstämningar och uppföljningar. Det leder till växande ohälsa och till omotiverade besök på akutmottagningen.

Tillgänglig vård är viktigt för att bevara hälsan.

  • Elenor Bengtsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.