16 apr 2015 06:00

16 apr 2015 06:00

Vänsterregeringen slår mot hushållen

Debatt: Vårbudgeten

När svaga vänsterregeringen nu presenterat vårpropositionen är det tydligt att Stefan Löfven (S) saknar förslag för att möta Sverige och Skaraborgs utmaningar. I stället går (S) och (MP), med stöd av (V), fram med förslag som slår mot hushållens ekonomi, företagande och arbetstillfällen.

80 000 jobb hotas av regeringens politik. Beräkningar från Finansdepartementet av regeringens vallöften visar att mer än 80 000 jobb hotas. Det är priset för höjda arbetsgivaravgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad gräns i sjukförsäkringen. Det är också en politik som pressar tillbaka människor i utanförskap. En bild som bekräftas av bl a Konjunkturinstitutet.

Sämre ekonomi för vanliga hushåll i Skaraborg. Regeringens skattehöjningar slår också direkt mot hushållens plånböcker. Ett hushåll som använder genomsnittligt ROT-avdrag och har två bilar kommer med regeringens politik få ökade utgifter på minst 8 000 kronor per år.

Kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande. Under hösten och våren har regeringen aviserat skattehöjningar på sammanlagt 34 miljarder kronor. Småföretagare i Skaraborg drabbas av ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt. Cirka 80 procent, 27 miljarder kronor, av skattehöjningarna slår mot jobb och företagande. Det handlar om att det ska bli dyrare att anställa unga och äldre, höjda inkomstskatter genom nedtrappat jobbskatteavdrag och sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt samt kraftiga försämringar av ROT och RUT-avdragen.

Så tar man inte ansvar för jobben i Skaraborg.

Moderaterna och Alliansen prioriterar istället att förbättra drivkrafterna för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning. Vi vill stärka integrationen av utlandsfödda genom att korta vägen till arbetsmarknaden och förbättra boendesituationen i kommunerna. Vår konkurrenskraft och tillväxt kräver bättre villkor för fler växande företag som anställer. Samtidigt vill vi satsa på välfärden. Föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet i vård och omsorg mellan regioner ska motverkas samtidigt människors valfrihet värnas.

Det är tydligt att Sverige behöver en ny regering. Därför kommer Moderaterna och Alliansen fortsatt att driva en stark oppositionspolitik i riksdagen och samtidigt utveckla svaren på framtidens frågor, både i våra respektive partier och gemensamt. När vi tillsammans möter väljarna igen, senast 2018, kommer det att vara med väl förberedda och ansvarsfullt finansierade förslag som sätter jobben, skolan och välfärden främst.

Ulf Kristersson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

80 000 jobb hotas av regeringens politik. Beräkningar från Finansdepartementet av regeringens vallöften visar att mer än 80 000 jobb hotas. Det är priset för höjda arbetsgivaravgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad gräns i sjukförsäkringen. Det är också en politik som pressar tillbaka människor i utanförskap. En bild som bekräftas av bl a Konjunkturinstitutet.

Sämre ekonomi för vanliga hushåll i Skaraborg. Regeringens skattehöjningar slår också direkt mot hushållens plånböcker. Ett hushåll som använder genomsnittligt ROT-avdrag och har två bilar kommer med regeringens politik få ökade utgifter på minst 8 000 kronor per år.

Kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande. Under hösten och våren har regeringen aviserat skattehöjningar på sammanlagt 34 miljarder kronor. Småföretagare i Skaraborg drabbas av ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt. Cirka 80 procent, 27 miljarder kronor, av skattehöjningarna slår mot jobb och företagande. Det handlar om att det ska bli dyrare att anställa unga och äldre, höjda inkomstskatter genom nedtrappat jobbskatteavdrag och sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt samt kraftiga försämringar av ROT och RUT-avdragen.

Så tar man inte ansvar för jobben i Skaraborg.

Moderaterna och Alliansen prioriterar istället att förbättra drivkrafterna för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning. Vi vill stärka integrationen av utlandsfödda genom att korta vägen till arbetsmarknaden och förbättra boendesituationen i kommunerna. Vår konkurrenskraft och tillväxt kräver bättre villkor för fler växande företag som anställer. Samtidigt vill vi satsa på välfärden. Föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet i vård och omsorg mellan regioner ska motverkas samtidigt människors valfrihet värnas.

Det är tydligt att Sverige behöver en ny regering. Därför kommer Moderaterna och Alliansen fortsatt att driva en stark oppositionspolitik i riksdagen och samtidigt utveckla svaren på framtidens frågor, både i våra respektive partier och gemensamt. När vi tillsammans möter väljarna igen, senast 2018, kommer det att vara med väl förberedda och ansvarsfullt finansierade förslag som sätter jobben, skolan och välfärden främst.

Ulf Kristersson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.