14 apr 2015 06:00

14 apr 2015 11:58

Nya möjligheter för Skaraborg

Debatt:

Klimat. Nu satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på att återinföra ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018. Förslaget finns med i regeringens vårbudget.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer. Utsläppsminskningar i storleksordningen 0,6 miljoner ton koldioxid per år beräknas ha uppnåtts genom stödet.

Skaraborgs kommuner kunde under de tidigare programperioderna, LIP och KLIMP, kvittera ut inte mindre än drygt 242 miljoner kronor i stöd till olika klimatinvesteringar. 133 olika projekt i vårt område fick stöd. Även dessa investeringsprogram startades av socialdemokratiska regeringar.

Det nya programmet för lokala klimatinvesteringar ska kunna stödja exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle. En satsning som kan ge landsbygdsföretag i Skaraborg nya inkomstmöjligheter.

Metangasreducering ger dubbla miljöfördelar, dels genom minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen. Således en satsning för framtiden.

Carina Ohlsson

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer. Utsläppsminskningar i storleksordningen 0,6 miljoner ton koldioxid per år beräknas ha uppnåtts genom stödet.

Skaraborgs kommuner kunde under de tidigare programperioderna, LIP och KLIMP, kvittera ut inte mindre än drygt 242 miljoner kronor i stöd till olika klimatinvesteringar. 133 olika projekt i vårt område fick stöd. Även dessa investeringsprogram startades av socialdemokratiska regeringar.

Det nya programmet för lokala klimatinvesteringar ska kunna stödja exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle. En satsning som kan ge landsbygdsföretag i Skaraborg nya inkomstmöjligheter.

Metangasreducering ger dubbla miljöfördelar, dels genom minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen. Således en satsning för framtiden.

Carina Ohlsson

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.