31 mar 2015 06:00

31 mar 2015 08:45

Skatteverket förlorar förtroende hos medborgarna

Debatt:

Nedläggning. Skatteverkets förslag att lägga ned kontoret i Mariestad och på åtta andra ställen i landet är ett hårt slag mot verksamheter på mindre orter. Det kommer att innebära ytterligare centralisering och att Skatteverket riskerar förlora helhetssynen och låsa sig vid arbetssätt som bara passar storstäderna. Dessutom kan det leda till att välfungerande och uppskattade arbetslag splittras.

Nedläggningarna kommer innebära att de drabbade orterna förlorar högkvalificerade jobb och en ökad lokal arbetslöshet, men också förlorad legitimitet för myndigheten när den väljer att minska sin närvaro ute i landet.

Skatteverket skriver själv i sin motivering till nedläggningarna att den ska finnas där företagen och tillväxten finns. Vilket Centerpartiet självklart håller med om måste vara utgångspunkten. Därför är det beklämmande att Skatteverket inte förstår att det faktiskt finns välmående företag, både stora och små, ledda av kompetenta och dedikerade personer över hela landet. Företag som anställer och bidrar både till den lokala och den nationella tillväxten.

Det finns i grunden ingen anledning för Skatteverket att genomföra dessa förändringar och samla sin personal i stora centraliserade enheter. Centerpartiets aktiva arbete med att digitalisera hela landet möjliggör också för svenska myndigheter att vara decentraliserade och ändå samarbeta över kontorsgränserna.

Centerpartiet anser att det måste finnas en robust myndighetsstruktur och en statlig närvaro även utanför storstadsregionerna. Annars riskerar våra myndigheter att upplevas som serviceinrättningar åt verksamheter i våra stora städer. Något som på allvar skulle riskera deras legitimitet.

Rune Skogsberg

Gruppledare Centerpartiet, Mariestad

Nedläggningarna kommer innebära att de drabbade orterna förlorar högkvalificerade jobb och en ökad lokal arbetslöshet, men också förlorad legitimitet för myndigheten när den väljer att minska sin närvaro ute i landet.

Skatteverket skriver själv i sin motivering till nedläggningarna att den ska finnas där företagen och tillväxten finns. Vilket Centerpartiet självklart håller med om måste vara utgångspunkten. Därför är det beklämmande att Skatteverket inte förstår att det faktiskt finns välmående företag, både stora och små, ledda av kompetenta och dedikerade personer över hela landet. Företag som anställer och bidrar både till den lokala och den nationella tillväxten.

Det finns i grunden ingen anledning för Skatteverket att genomföra dessa förändringar och samla sin personal i stora centraliserade enheter. Centerpartiets aktiva arbete med att digitalisera hela landet möjliggör också för svenska myndigheter att vara decentraliserade och ändå samarbeta över kontorsgränserna.

Centerpartiet anser att det måste finnas en robust myndighetsstruktur och en statlig närvaro även utanför storstadsregionerna. Annars riskerar våra myndigheter att upplevas som serviceinrättningar åt verksamheter i våra stora städer. Något som på allvar skulle riskera deras legitimitet.

Rune Skogsberg

Gruppledare Centerpartiet, Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.