25 mar 2015 06:00

25 mar 2015 06:00

Reformera för öppenhet

Den som tog en snabb titt på SVT Nyheters hemsida på tisdagsmorgonen möttes bland annat av följande rubriker: ”15 000 asylplatser saknas i landet”, ”Kraftigt höjt maxantal på asylboenden”, ”Minister attackerad på skånskt asylboende”. Sveriges radio rapporterade samma morgon att ”Skuldsatta koncerner driver asylboenden”. Det är inte direkt någon munter bild media förmedlar, men det speglar dessvärre att ett ökat flyktingmottagande i verkligheten kräver mer än öppna hjärtan.

När förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) höll sitt sommartal i slutet av valrörelsen var det många som reagerade på meningen om att svenskarna skulle öppna sina hjärtan. Talet fick både ris och ros och blev en sorts symbol för frågorna om migration och integration. Enligt eftervalsanalyserna var just det där talet emellertid ingen vändpunkt. De som valde bort Moderaterna i höstas hade gjort det redan tidigare under mandatperioden. Det stora nummer Moderaterna förut gjort av att ”lyssna in”väljarna och se samhällsutmaningarna verkar ha blivit ett bortspelat kort när regeringsmaktens kompromisser kommit emellan.

Bland svenskarna är likväl en majoritet positivt inställd till flyktingmottagande, visar bland annat en undersökning gjord av Novus. Folkets hjärtan är öppna och det finns stöd för en öppenhetens politik, vilket också är det långsiktigt gynnsamma för Sverige. Så länge det fungerar.

Olyckligtvis har den politiska debatten, trots att partierna alltmer trängs i mitten, dock kommit att föras som om helt öppna gränser stod mot helt stängda. Samtidigt ökar efterfrågan på en ansvarsfull mittenpolitik, som står upp för öppenhet men på ett rättssäkert sätt också ställer krav. Migrationsverket har skruvat upp prognosen för hur många flyktingar Sverige kommer att ta emot under 2015 till omkring 90 000 personer. Svårigheten att hitta bostäder är, som rapporterat, ett av de största problemen.

Migrationsverket har sett sig tvunget att höja maxantalet på hur många personer som kan bo på varje boende från 200 till 650 platser. Det är knappast en önskvärd situation. Alla de partier som värnar att Sverige ska vara ett land där människor kan söka en fristad från krig och förföljelse borde vara högst angelägna om att processerna för mottagandet fungerar. Det gäller inte bara Moderaterna, utan i synnerhet Socialdemokraterna och Miljöpartiet som nu sitter i regering. Den politiska handlingskraften lyser dessvärre med sin frånvaro.

I nyhetsflödet har det emellertid dykt upp, om inte ljusglimtar, så i alla fall några förslag till lösningar på bostadssituationen. ”Modulbostäder ska lösa flyktingmottagningen”, rapporterade SVT också i tisdags, efter att Boverket hade föreslagit snabbproducerade modulhus. I Västervik testas just nu även en modell där kommunen köper modulbostäder som Migrationsverket hyr under en längre tid. Frågan är dock om det är en hållbar lösning på sikt? I väntan på bredare politiska reformer är det i alla fall en början.

Amelie Langby

Den som tog en snabb titt på SVT Nyheters hemsida på tisdagsmorgonen möttes bland annat av följande rubriker: ”15 000 asylplatser saknas i landet”, ”Kraftigt höjt maxantal på asylboenden”, ”Minister attackerad på skånskt asylboende”. Sveriges radio rapporterade samma morgon att ”Skuldsatta koncerner driver asylboenden”. Det är inte direkt någon munter bild media förmedlar, men det speglar dessvärre att ett ökat flyktingmottagande i verkligheten kräver mer än öppna hjärtan.

När förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) höll sitt sommartal i slutet av valrörelsen var det många som reagerade på meningen om att svenskarna skulle öppna sina hjärtan. Talet fick både ris och ros och blev en sorts symbol för frågorna om migration och integration. Enligt eftervalsanalyserna var just det där talet emellertid ingen vändpunkt. De som valde bort Moderaterna i höstas hade gjort det redan tidigare under mandatperioden. Det stora nummer Moderaterna förut gjort av att ”lyssna in”väljarna och se samhällsutmaningarna verkar ha blivit ett bortspelat kort när regeringsmaktens kompromisser kommit emellan.

Bland svenskarna är likväl en majoritet positivt inställd till flyktingmottagande, visar bland annat en undersökning gjord av Novus. Folkets hjärtan är öppna och det finns stöd för en öppenhetens politik, vilket också är det långsiktigt gynnsamma för Sverige. Så länge det fungerar.

Olyckligtvis har den politiska debatten, trots att partierna alltmer trängs i mitten, dock kommit att föras som om helt öppna gränser stod mot helt stängda. Samtidigt ökar efterfrågan på en ansvarsfull mittenpolitik, som står upp för öppenhet men på ett rättssäkert sätt också ställer krav. Migrationsverket har skruvat upp prognosen för hur många flyktingar Sverige kommer att ta emot under 2015 till omkring 90 000 personer. Svårigheten att hitta bostäder är, som rapporterat, ett av de största problemen.

Migrationsverket har sett sig tvunget att höja maxantalet på hur många personer som kan bo på varje boende från 200 till 650 platser. Det är knappast en önskvärd situation. Alla de partier som värnar att Sverige ska vara ett land där människor kan söka en fristad från krig och förföljelse borde vara högst angelägna om att processerna för mottagandet fungerar. Det gäller inte bara Moderaterna, utan i synnerhet Socialdemokraterna och Miljöpartiet som nu sitter i regering. Den politiska handlingskraften lyser dessvärre med sin frånvaro.

I nyhetsflödet har det emellertid dykt upp, om inte ljusglimtar, så i alla fall några förslag till lösningar på bostadssituationen. ”Modulbostäder ska lösa flyktingmottagningen”, rapporterade SVT också i tisdags, efter att Boverket hade föreslagit snabbproducerade modulhus. I Västervik testas just nu även en modell där kommunen köper modulbostäder som Migrationsverket hyr under en längre tid. Frågan är dock om det är en hållbar lösning på sikt? I väntan på bredare politiska reformer är det i alla fall en början.

Amelie Langby

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.