20 mar 2015 06:00

20 mar 2015 06:00

För en bättre sjukförsäkring

Debatt:

Arbete. 90 000 personer har utförsäkrats från sjukförsäkringen sedan det nya sjukförsäkringssystemet infördes år 2008 av den moderatledda regeringen. Bakom varje siffra finns en människa, ofta en kvinna. Det har varit fel väg att gå enligt den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Samtidigt väljer den förra socialförsäkringsministern Ulf Kristersson att inte instämma i sina allianskamraters självkritik. Trots att det är tydligt att den förra regeringens politik inte ledde till att sjuktalen minskade.

Vi socialdemokrater har satt upp målet om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Då krävs det att vi inte ger upp hoppet om en enda människa.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har kommit en lång väg, även om vi hade velat gå längre inom ett flertal områden. Ett stort framsteg som vi gläds åt är att vi har enats om att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Vi är överens om att för den som behöver rehabiliteras är det avgörande att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tidigt i processen kan samarbeta.

Utredningen är också överens om att försäkringarna vid arbetslöshet och sjukdom ska ge ett fullgott skydd. I praktiken innebär det att principen om att försäkringarna ska ge en ersättning som gör att människor inte behöver gå från hus och hem vid arbetslöshet och sjukdom, slås fast. Vi vill att taket i sjukförsäkringen höjs, så att 80 procent av löntagarna får ut 80 procent av lönen om de blir sjuka.

För oss är det självklart att alla som kan ska jobba. Samtidigt ska man veta, att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Ingen ska behöva bli dömd till fattigdom för att man har oturen att bli sjuk.

Även framåt finns det saker att ta tag i. Vi socialdemokrater fortsätter arbetet för en bättre och mänskligare sjukförsäkring, men också för att skapa förutsättningar och villkor som gör att människor orkar arbeta ett helt arbetsliv.

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot, Skaraborg

Vi socialdemokrater har satt upp målet om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Då krävs det att vi inte ger upp hoppet om en enda människa.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har kommit en lång väg, även om vi hade velat gå längre inom ett flertal områden. Ett stort framsteg som vi gläds åt är att vi har enats om att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Vi är överens om att för den som behöver rehabiliteras är det avgörande att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tidigt i processen kan samarbeta.

Utredningen är också överens om att försäkringarna vid arbetslöshet och sjukdom ska ge ett fullgott skydd. I praktiken innebär det att principen om att försäkringarna ska ge en ersättning som gör att människor inte behöver gå från hus och hem vid arbetslöshet och sjukdom, slås fast. Vi vill att taket i sjukförsäkringen höjs, så att 80 procent av löntagarna får ut 80 procent av lönen om de blir sjuka.

För oss är det självklart att alla som kan ska jobba. Samtidigt ska man veta, att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Ingen ska behöva bli dömd till fattigdom för att man har oturen att bli sjuk.

Även framåt finns det saker att ta tag i. Vi socialdemokrater fortsätter arbetet för en bättre och mänskligare sjukförsäkring, men också för att skapa förutsättningar och villkor som gör att människor orkar arbeta ett helt arbetsliv.

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.