19 mar 2015 06:00

19 mar 2015 15:03

Hoppas slippa fler misstag

Socialnämnden

Omsorg. Varför kan jag läsa om missöden inom socialnämndens verksamhet varje månad i Mariestads-Tidningen?

Ja, den frågan har jag ställt mig en längre tid, kanske har vi olika uppfattning om vad som är på tok men det som berättades i MT den 6 mars (”Fem glömdes bort utan mat”) är utom all acceptans och får aldrig inträffa! Jag utgår från att politiken toppat med de mest kompetenta ledamöterna man har från respektive parti i socialnämnden. För mig är det alltid sändaren den som ger och lämnar information som ansvarar för att information blir mottagen, rätt tolkad och förstådd. Finns den styrning och ledning som krävs så att inte fler situationer uppstår?

Jag ställer frågorna - är det bara en anställd på ett boende även om någon av hyresgästerna använder lift? Finns det fler incidenter som kan inträffa på grund av att man inte kvalitetssäkrat/riskbedömt verksamheter utifrån det oförutsedda perspektivet? Pratar politiken värdegrund?

Jag blir så förvånad att man väljer att driva process mot gamla människor som önskar särskilt boende trots att minst två partier, då och nu styrande, angett detta som vallöfte. Man har åsikter om vilket av barnen den enskilde troligen ville kommunicera med.

Öppna jämförelser beskriver mycket riktigt en positiv utveckling inom vissa områden men det finns fler områden som behöver bearbetas rejält.

Ja, den frågan har jag ställt mig en längre tid, kanske har vi olika uppfattning om vad som är på tok men det som berättades i MT den 6 mars (”Fem glömdes bort utan mat”) är utom all acceptans och får aldrig inträffa! Jag utgår från att politiken toppat med de mest kompetenta ledamöterna man har från respektive parti i socialnämnden. För mig är det alltid sändaren den som ger och lämnar information som ansvarar för att information blir mottagen, rätt tolkad och förstådd. Finns den styrning och ledning som krävs så att inte fler situationer uppstår?

Jag ställer frågorna - är det bara en anställd på ett boende även om någon av hyresgästerna använder lift? Finns det fler incidenter som kan inträffa på grund av att man inte kvalitetssäkrat/riskbedömt verksamheter utifrån det oförutsedda perspektivet? Pratar politiken värdegrund?

Jag blir så förvånad att man väljer att driva process mot gamla människor som önskar särskilt boende trots att minst två partier, då och nu styrande, angett detta som vallöfte. Man har åsikter om vilket av barnen den enskilde troligen ville kommunicera med.

Öppna jämförelser beskriver mycket riktigt en positiv utveckling inom vissa områden men det finns fler områden som behöver bearbetas rejält.

  • Linnéa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.