04 mar 2015 06:00

04 mar 2015 06:00

Oacceptabel hotbild

Försvarsanställda uppmanas att vara försiktiga med hur de bär uniform utanför tjänsten rapporterar Ekot i Sveriges Radio (3/3). Överbefälhavaren, ÖB, gick i förra veckan ut med en säkerhetsvarning till alla anställda där de uppmanades att vara försiktiga med var, och när de bär uniform och vistas ensamma. Varningen kommer från Försvarets säkerhetsavdelning, men exakt vad som ligger bakom är inte känt.

De norska forskarna Petter Nesser och Anne Stenersen har tidigare visat att europeiska jihadister fokuserar på tre typer av. Vid sidan av politiker, konstnärer och institutioner som uppfattas som antiislamiska och judiska mål är det just uniformerad personal på offentliga platser som jihadisterna riktar in sig på.

Nu vet vi inte om det är detta eller andra orsaker som ligger bakom Försvarets varning till de anställda. Men likafullt är utvecklingen skrämmande då den är direkt systemhotande. Det är fullkomligt oacceptabelt att personer hotas eller anses vara legitima måltavlor bara för att de uppbär de ämbeten eller tjänster som är nödvändiga för att den demokratiska staten ska bestå.

För Försvaret och alla försvarsanställda är det naturligtvis rationellt att vidta mått och steg för att skydda sig. Men tyvärr följer hanterandet en sorglig trend i Sverige, det är den hotade som får vika. Personalen tvingas dölja var de arbetar. Signalen är inte bra

Vad händer nästa gång? Det kommer garanterat en nästa gång med nya miljöer där uniformerad personal inte vågar visa sig. Ska man gömma sig då med? Man kan fråga sig var det ska sluta, med att de anställda ska skämmas för att de arbetar för alla medborgares försvar och säkerhet?

Att dölja uniformen är i grund och botten fel väg att gå. Försvarsmaktens personal borde kunna vara stolta över sina arbeten och riskfritt kunna visa sig i uniform på alla platser i samhället.

Situationen är till viss del jämförbar med att polis och räddningstjänst inte längre kan förrätta tjänsteärenden i vissa områden utan risk för liv och lem. Även där har samhället backat och snarast resignerat inför det faktum att vissa delar av landet blir laglösa. Det drabbar de vanliga hederliga medborgare som bor i områdena då de blir utlämnade till gatumobbens välde.

Kanske är det så att skyddet för statens personal behöver ses över. Militär, polis och räddningstjänst, likväl som andra statsanställda till exempel vid Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan ska aldrig behöva vara rädda för att de har det jobb de har. Staten måste möta den bristande respekten för samhällsviktiga institutioner med att inskärpa motsatsen. Det borde alltid ses som mycket försvårande om ett angrepp riktas mot yrkesmän just på grund av deras tjänst eller ställning.

Per Selstam

Försvarsanställda uppmanas att vara försiktiga med hur de bär uniform utanför tjänsten rapporterar Ekot i Sveriges Radio (3/3). Överbefälhavaren, ÖB, gick i förra veckan ut med en säkerhetsvarning till alla anställda där de uppmanades att vara försiktiga med var, och när de bär uniform och vistas ensamma. Varningen kommer från Försvarets säkerhetsavdelning, men exakt vad som ligger bakom är inte känt.

De norska forskarna Petter Nesser och Anne Stenersen har tidigare visat att europeiska jihadister fokuserar på tre typer av. Vid sidan av politiker, konstnärer och institutioner som uppfattas som antiislamiska och judiska mål är det just uniformerad personal på offentliga platser som jihadisterna riktar in sig på.

Nu vet vi inte om det är detta eller andra orsaker som ligger bakom Försvarets varning till de anställda. Men likafullt är utvecklingen skrämmande då den är direkt systemhotande. Det är fullkomligt oacceptabelt att personer hotas eller anses vara legitima måltavlor bara för att de uppbär de ämbeten eller tjänster som är nödvändiga för att den demokratiska staten ska bestå.

För Försvaret och alla försvarsanställda är det naturligtvis rationellt att vidta mått och steg för att skydda sig. Men tyvärr följer hanterandet en sorglig trend i Sverige, det är den hotade som får vika. Personalen tvingas dölja var de arbetar. Signalen är inte bra

Vad händer nästa gång? Det kommer garanterat en nästa gång med nya miljöer där uniformerad personal inte vågar visa sig. Ska man gömma sig då med? Man kan fråga sig var det ska sluta, med att de anställda ska skämmas för att de arbetar för alla medborgares försvar och säkerhet?

Att dölja uniformen är i grund och botten fel väg att gå. Försvarsmaktens personal borde kunna vara stolta över sina arbeten och riskfritt kunna visa sig i uniform på alla platser i samhället.

Situationen är till viss del jämförbar med att polis och räddningstjänst inte längre kan förrätta tjänsteärenden i vissa områden utan risk för liv och lem. Även där har samhället backat och snarast resignerat inför det faktum att vissa delar av landet blir laglösa. Det drabbar de vanliga hederliga medborgare som bor i områdena då de blir utlämnade till gatumobbens välde.

Kanske är det så att skyddet för statens personal behöver ses över. Militär, polis och räddningstjänst, likväl som andra statsanställda till exempel vid Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan ska aldrig behöva vara rädda för att de har det jobb de har. Staten måste möta den bristande respekten för samhällsviktiga institutioner med att inskärpa motsatsen. Det borde alltid ses som mycket försvårande om ett angrepp riktas mot yrkesmän just på grund av deras tjänst eller ställning.

Per Selstam

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.