03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Vindkraften förstör både natur och friluftsliv

INSÄNDARE: Västra Kinneskogen

Under senare tid har flera inlägg gjorts mot den eventuella etableringen av vindkraft i kronoparken Västra Kinneskogen.

Min familj var under närmare 70 år jakträttsarrendatorer av Västra Kinneskogen. Min egen erfarenhet sträcker sig över en tidsperiod av 60 år. När flyttfågelsträcken på sydvästlig kurs om höstarna passerat över mig har jag funderat över varför fylking efter fylking av sångsvanar flugit över skogen just här. Är det möjligen så att fåglarna flyger så korta sträckor över öppet vatten som möjligt? Det innebär, i så fall, att svanarna väljer vägen öster eller väster om Vänern. I vårt fall innebär detta att fåglarna flyger över Gullspång och vidare mot sydväst över öarna i vår skärgård. En blick på kartan visar att min teori kan stämma. Kan det vara samma beteende hos andra flyttande fåglar, exempelvis tranor? I så fall är risken stor att många fåglar kommer att flyga in i kraftverkens vingar och avlida.

Den natur som förstörs, när en vindkraftsetablering sker, förloras för decennier. Etableringen av en vindkraftspark av denna dimension kommer för mycket lång tid att ta ifrån oss den fina möjligheten till olika sorters friluftsliv.

Tack alla som idogt arbetar för bevarandet av vårt vackra närmiljö.

Nils Haggård

Min familj var under närmare 70 år jakträttsarrendatorer av Västra Kinneskogen. Min egen erfarenhet sträcker sig över en tidsperiod av 60 år. När flyttfågelsträcken på sydvästlig kurs om höstarna passerat över mig har jag funderat över varför fylking efter fylking av sångsvanar flugit över skogen just här. Är det möjligen så att fåglarna flyger så korta sträckor över öppet vatten som möjligt? Det innebär, i så fall, att svanarna väljer vägen öster eller väster om Vänern. I vårt fall innebär detta att fåglarna flyger över Gullspång och vidare mot sydväst över öarna i vår skärgård. En blick på kartan visar att min teori kan stämma. Kan det vara samma beteende hos andra flyttande fåglar, exempelvis tranor? I så fall är risken stor att många fåglar kommer att flyga in i kraftverkens vingar och avlida.

Den natur som förstörs, när en vindkraftsetablering sker, förloras för decennier. Etableringen av en vindkraftspark av denna dimension kommer för mycket lång tid att ta ifrån oss den fina möjligheten till olika sorters friluftsliv.

Tack alla som idogt arbetar för bevarandet av vårt vackra närmiljö.

Nils Haggård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.