03 mar 2015 06:00

03 mar 2015 06:00

Flytta Lina till gästhamnen och ge oss en bro

INSÄNDAREMattias

Replik. Svar till Rolf Andersson i MT den 2 mars.

Det är ju bra att du precis som vi övriga konstaterar att vi på fel sida kanalen har problem att ta oss ned till centrum. Det som skiljer din och min åsikt är att jag tycker att alla saker i samhället behöver utvecklas, speciellt kommunikationer.

Självklart ligger ett ganska stort ansvar på kommunen att se till att alla invånare har bästa möjliga chans till bra kommunikationer. Det gör Töreboda attraktivt för boende och för oss som jobbar på annan ort, gynnar tätorten med inflyttningar och i slutändan skattepengar.

Jag hoppas innerligt att de i bestämmande positioner inte delar din åsikt. Med din syn om att det som fungerade för hundra år sedan borde duga nu med, är kanske häst och vagn är att föredra i centrum också? Öppnar ju upp så att alla, även de i centrum får den pirrande känslan av hur bra det var förr!

Det är annars märkligt att de som mest är för Linas bevarande oftast bor på annan ort, i centrum eller aldrig använder färjan nämnvärt ofta. Likaså kommer det nästan aldrig några konstruktiva lösningar och förslag på förbättringar från det hållet.

Oavsett vad som händer med Färjan Lina måste öppettiderna ändras redan i år. Öppet någon mer timma på kvällen samt både lördag och söndag är inte för mycket begärt. Då pratar vi inte enbart juli månad för turisternas skull, utan även för oss kommuninvånare som får stå ut med det övriga månader också.

Färjan Lina bör också självklart vara gratis, här handlar det trots allt om småpengar och kontanthantering i detta fall lär ju kosta mer än det smakar. Handen på hjärtat, hur många tror ni betalar?

Till Törebodas kommunpolitiker vill jag säga: Bygg nu Göta kanals snyggaste gång- och cykel bro istället. Ha lite visioner och ta hjälp av lokala företag så kanske det går att skapa något unikt och något som det kan pratas positivt om. Flytta sedan färjan Lina bort till gästhamnen där de som uppskattar funktionen finns.

Rolf, är du inte själv drabbad av problemet eller varit med om dagligt pendlande med Lina, kanske du inte skall klaga på de som vill få till förändring. Det är annars lätt att ens inlägg om gnäll lätt enbart tolkas som just, gnäll!

Det är ju bra att du precis som vi övriga konstaterar att vi på fel sida kanalen har problem att ta oss ned till centrum. Det som skiljer din och min åsikt är att jag tycker att alla saker i samhället behöver utvecklas, speciellt kommunikationer.

Självklart ligger ett ganska stort ansvar på kommunen att se till att alla invånare har bästa möjliga chans till bra kommunikationer. Det gör Töreboda attraktivt för boende och för oss som jobbar på annan ort, gynnar tätorten med inflyttningar och i slutändan skattepengar.

Jag hoppas innerligt att de i bestämmande positioner inte delar din åsikt. Med din syn om att det som fungerade för hundra år sedan borde duga nu med, är kanske häst och vagn är att föredra i centrum också? Öppnar ju upp så att alla, även de i centrum får den pirrande känslan av hur bra det var förr!

Det är annars märkligt att de som mest är för Linas bevarande oftast bor på annan ort, i centrum eller aldrig använder färjan nämnvärt ofta. Likaså kommer det nästan aldrig några konstruktiva lösningar och förslag på förbättringar från det hållet.

Oavsett vad som händer med Färjan Lina måste öppettiderna ändras redan i år. Öppet någon mer timma på kvällen samt både lördag och söndag är inte för mycket begärt. Då pratar vi inte enbart juli månad för turisternas skull, utan även för oss kommuninvånare som får stå ut med det övriga månader också.

Färjan Lina bör också självklart vara gratis, här handlar det trots allt om småpengar och kontanthantering i detta fall lär ju kosta mer än det smakar. Handen på hjärtat, hur många tror ni betalar?

Till Törebodas kommunpolitiker vill jag säga: Bygg nu Göta kanals snyggaste gång- och cykel bro istället. Ha lite visioner och ta hjälp av lokala företag så kanske det går att skapa något unikt och något som det kan pratas positivt om. Flytta sedan färjan Lina bort till gästhamnen där de som uppskattar funktionen finns.

Rolf, är du inte själv drabbad av problemet eller varit med om dagligt pendlande med Lina, kanske du inte skall klaga på de som vill få till förändring. Det är annars lätt att ens inlägg om gnäll lätt enbart tolkas som just, gnäll!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.