28 feb 2015 06:00

28 feb 2015 06:00

Ska företagen ha bidrag för att anställa personal?

INSÄNDARE: Jobb

Arbetsmarknad. Att höja arbetsgivaravgiften något av det den sänkts under senare år skulle kunna innebära att 19000 jobb försvinner, enligt Svenskt Näringsliv. Är det då meningen att man ska öka lönsamheten för våra företag genom att staten aktivt går in och sänker kostnader för att driva företag i Sverige? Och vart går då gränsen?

Det talas inte om vad rationaliseringar i samhället kostar när det gäller antalet arbetstillfällen. Enligt en utredning som Stefan Fölster gjort åt Stiftelsen för Strategisk Forskning, kommer vartannat av nuvarande jobb att försvinna den närmaste 20 årsperioden. Det är lika med att 2,5 % av de arbetstillfällen vi har nu försvinner varje år. Samtidigt som regeringar står och talar om hur bra de är på att ordna arbetstillfällen, utan att nämna hur det ska gå till. Och Svenskt Näringsliv vill att företagen ska ha lägre kostnader på vår välfärds bekostnad. Det verkar ju som om våra unga ska gå i skola så länge som möjligt, samtidigt som de äldre ska jobba högre upp i åldern, och att företagen ska ha deras tjänster subventionerade.

Att rationaliseringar av olika slag kostar arbetstillfällen ser vi ju hela tiden. Men hur vi ska få ekvationen att gå ihop det talas allt för lite om. För det är väl klart att någonstans måste ju vi få pengar till att köpa varor och tjänster från. Ska våra skattepengar användas för att vi ska gå till affären och köpa produkter som är tillverkade där lönerna är så låga att folken där inte kan handla. Samtidigt som företagen gör jättevinster. Eller ska vi inse att det ligger mycket i Stefan Fölsters utredning, och börja försöka inse hur läget är?

Rune Jakobsson

Det talas inte om vad rationaliseringar i samhället kostar när det gäller antalet arbetstillfällen. Enligt en utredning som Stefan Fölster gjort åt Stiftelsen för Strategisk Forskning, kommer vartannat av nuvarande jobb att försvinna den närmaste 20 årsperioden. Det är lika med att 2,5 % av de arbetstillfällen vi har nu försvinner varje år. Samtidigt som regeringar står och talar om hur bra de är på att ordna arbetstillfällen, utan att nämna hur det ska gå till. Och Svenskt Näringsliv vill att företagen ska ha lägre kostnader på vår välfärds bekostnad. Det verkar ju som om våra unga ska gå i skola så länge som möjligt, samtidigt som de äldre ska jobba högre upp i åldern, och att företagen ska ha deras tjänster subventionerade.

Att rationaliseringar av olika slag kostar arbetstillfällen ser vi ju hela tiden. Men hur vi ska få ekvationen att gå ihop det talas allt för lite om. För det är väl klart att någonstans måste ju vi få pengar till att köpa varor och tjänster från. Ska våra skattepengar användas för att vi ska gå till affären och köpa produkter som är tillverkade där lönerna är så låga att folken där inte kan handla. Samtidigt som företagen gör jättevinster. Eller ska vi inse att det ligger mycket i Stefan Fölsters utredning, och börja försöka inse hur läget är?

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.