28 feb 2015 06:00

28 feb 2015 06:00

Förstör inte vår boendemiljö

Debatt: Vindkraft

Hälsa. Mariestad kommun har alltså gjort sitt godkännande att sätta upp 12 stycken 180 meter höga vindkraftverk i Västra Kinneskogen, dessa verks ena vinge skulle kunna vara ett vindkraftverk bara i sig! Kaknästornet i Stockholm är 155 meter högt, alltså 25 meter lägre än dessa verk.

Närmaste bostad ligger bara 900 meter ifrån. Runt detta område finns ett antal byar exempelvis Årnäs 1,5 km, Österäng 2 km, Björsäter 4 km.

Vem skulle inte bli påverkad av att bo intill dessa kolosser?

Vi skulle önska att de fungerade som små färgglada vindsnurror barnen köper på tivoli. Tyvärr är verkligheten en annan.

När det gäller ljuset så gjorde vi en gång ett experiment tillsammans med barnen. Vi tog en vindsnurra formad som en propeller, snurrade den och höll den framför en lampa och vet ni vad? Det blinkar!

Barnen förstår detta jättebra. Vingen döljer lampan, lampan kommer fram - vingen döljer lampan osv. Skulle vuxna människor kunna sätta detta i ett större perspektiv?

Sen blir det snurrande skuggor, i dessa dimensioner kan en sådan skugga vara synlig upp till 3 km avstånd. Dessutom är varje verk utrustad med röd belysning, förutom de fyra som istället har blinkande högintensivt vitt ljus.

Toleranserna för uppskattad bullernivå är knappa till maximalt godkända gränsvärde för avstånd till boende, kommunen menar att ett fåtal boende är utsatta vilket också är en sanning med modifikation (dessutom hur skulle bo, leva och verka på landsbygden ens existera om antalet invånare måste uppnå stadsnivå för att få räknas med). Det ska även sägas att nattetid då vi ska sova uppfattas ljudet högre. Ljudet Uppfattas dessutom högre ju tystare omgivningen omkring är.

Detta vooof vooof som blir av rotorvingarna är ett ständigt ljud som inte går att skydda sig mot, det blir också ett ständigt brum.

Huruvida detta ljud skadar örat är mycket omtvistat. Enligt vissa forskare är det väldigt skadligt, enligt andra inte alls (sistnämnda har såklart vindkraftsbolagen valt att gå på). Faktum kvarstår: det orsakar obehag.

Tyvärr finns inte tillräckligt mycket forskning kring exakt vilka sjukdomstillstånd som kan förvärras eller uppkomma på grund av boende nära vindkraft. Flera studier kan fastställa sömnproblem.

Det står också helt klart att buller samt ljuseffekter från vindkraft kan upplevas som mycket störande, detta tillsammans med det visuella intrånget i en tidigare idyllisk miljö gör att uppförda vindkraftverk av många uppfattas som en allvarlig försämring av boendemiljön och därmed av livskvalitén!

Vill också påminna om, mitt i all denna forskningsröra, hur WHO definierar hälsa. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.

Vi flyttade inte hit för att vi eller våra barn skulle agera försöksdjur i ett pågående experiment!

Låt oss då förbise att vi format vårt hem, våra liv här. Vi packar och ger oss av! Men, vänta nu! Det var visst en liten detalj till, vem skulle köpa våra hus och flytta till landet för att uppskatta det lugna, fridfulla natursköna då det inte längre finns?

Sluta förminska detta problem! Du som bor inom området och inte ännu förstått vidden, vakna! Ingen ska behöva offra sin livskvalité för att vindkraftsbolagen ska tjäna pengar.

Vill med detta också be er förtroendevalda politiker i kommunen att tänka igenom en extra gång, vad er handuppräckning har för konsekvenser för era kommuninvånare och era kommungrannar.

Citerat från Mariestads kommuns hemsida ” Det är viktigt att du som invånare känner att du får din röst hörd och att du kan vara med och forma Mariestads framtid”.

Detta har inte på något sätt skett demokratiskt.

Mariestads kommun har helt gått emot de berördas vilja som även i tidigare skede gjort högljudda protester. Mariestads kommun borde dessutom tagit hänsyn till Götene kommuns nej då invånarna i denna kommun drabbas hårt.

Det gamla välbevarade brukssamhället Årnäs exempelvis. Verken skulle synas utmed hela genomfartsvägen.

Men det skulle inte innebära några visuella problem alls med tanke på att den 20-30 m höga skogen döljer verken på 180 m så bra, eller?

Tack för visat intresse.

Jesper & Lisa Larsson

Närmaste bostad ligger bara 900 meter ifrån. Runt detta område finns ett antal byar exempelvis Årnäs 1,5 km, Österäng 2 km, Björsäter 4 km.

Vem skulle inte bli påverkad av att bo intill dessa kolosser?

Vi skulle önska att de fungerade som små färgglada vindsnurror barnen köper på tivoli. Tyvärr är verkligheten en annan.

När det gäller ljuset så gjorde vi en gång ett experiment tillsammans med barnen. Vi tog en vindsnurra formad som en propeller, snurrade den och höll den framför en lampa och vet ni vad? Det blinkar!

Barnen förstår detta jättebra. Vingen döljer lampan, lampan kommer fram - vingen döljer lampan osv. Skulle vuxna människor kunna sätta detta i ett större perspektiv?

Sen blir det snurrande skuggor, i dessa dimensioner kan en sådan skugga vara synlig upp till 3 km avstånd. Dessutom är varje verk utrustad med röd belysning, förutom de fyra som istället har blinkande högintensivt vitt ljus.

Toleranserna för uppskattad bullernivå är knappa till maximalt godkända gränsvärde för avstånd till boende, kommunen menar att ett fåtal boende är utsatta vilket också är en sanning med modifikation (dessutom hur skulle bo, leva och verka på landsbygden ens existera om antalet invånare måste uppnå stadsnivå för att få räknas med). Det ska även sägas att nattetid då vi ska sova uppfattas ljudet högre. Ljudet Uppfattas dessutom högre ju tystare omgivningen omkring är.

Detta vooof vooof som blir av rotorvingarna är ett ständigt ljud som inte går att skydda sig mot, det blir också ett ständigt brum.

Huruvida detta ljud skadar örat är mycket omtvistat. Enligt vissa forskare är det väldigt skadligt, enligt andra inte alls (sistnämnda har såklart vindkraftsbolagen valt att gå på). Faktum kvarstår: det orsakar obehag.

Tyvärr finns inte tillräckligt mycket forskning kring exakt vilka sjukdomstillstånd som kan förvärras eller uppkomma på grund av boende nära vindkraft. Flera studier kan fastställa sömnproblem.

Det står också helt klart att buller samt ljuseffekter från vindkraft kan upplevas som mycket störande, detta tillsammans med det visuella intrånget i en tidigare idyllisk miljö gör att uppförda vindkraftverk av många uppfattas som en allvarlig försämring av boendemiljön och därmed av livskvalitén!

Vill också påminna om, mitt i all denna forskningsröra, hur WHO definierar hälsa. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.

Vi flyttade inte hit för att vi eller våra barn skulle agera försöksdjur i ett pågående experiment!

Låt oss då förbise att vi format vårt hem, våra liv här. Vi packar och ger oss av! Men, vänta nu! Det var visst en liten detalj till, vem skulle köpa våra hus och flytta till landet för att uppskatta det lugna, fridfulla natursköna då det inte längre finns?

Sluta förminska detta problem! Du som bor inom området och inte ännu förstått vidden, vakna! Ingen ska behöva offra sin livskvalité för att vindkraftsbolagen ska tjäna pengar.

Vill med detta också be er förtroendevalda politiker i kommunen att tänka igenom en extra gång, vad er handuppräckning har för konsekvenser för era kommuninvånare och era kommungrannar.

Citerat från Mariestads kommuns hemsida ” Det är viktigt att du som invånare känner att du får din röst hörd och att du kan vara med och forma Mariestads framtid”.

Detta har inte på något sätt skett demokratiskt.

Mariestads kommun har helt gått emot de berördas vilja som även i tidigare skede gjort högljudda protester. Mariestads kommun borde dessutom tagit hänsyn till Götene kommuns nej då invånarna i denna kommun drabbas hårt.

Det gamla välbevarade brukssamhället Årnäs exempelvis. Verken skulle synas utmed hela genomfartsvägen.

Men det skulle inte innebära några visuella problem alls med tanke på att den 20-30 m höga skogen döljer verken på 180 m så bra, eller?

Tack för visat intresse.

Jesper & Lisa Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.