27 feb 2015 06:00

27 feb 2015 06:00

Elever behöver lugn och ro

Har nu läst artikeln om den ”våldsamme” och åtalade läraren. Att inte åtlyda en lärare, ställa till en scen och kalla sin lärare för diverse kränkande ord, verkar tyvärr vara helt ok.

Självklart ska inte en lärare ta i för hårt, men när eleverna inte ens uppfyller grundläggande ordningsregler, förstår jag lärarens agerande.

Tyvärr är detta inte ovanligt i landets klassrum. Elever testar gränser och framför allt för vikarier.

Lärares auktoritet och arbetsmiljö blir inte bättre då föräldrar alltför ofta okritiskt tror på sina barn.

Genom åren har jag läst om elever som misshandlat lärare och också hört en inspelning från ett klassrum i Alingsås där en elev startade inspelningen på sin telefon. Långt bort i allt oljud hördes läraren svagt...

Kraven på våra unga inför deras kommande arbetsliv blir större och större. Får våra barn inte lugn och ro under skoltiden på grund av störande klasskamrater, kan deras utbildning, betyg och framtid bli försämrade.

Skaraborgare

Självklart ska inte en lärare ta i för hårt, men när eleverna inte ens uppfyller grundläggande ordningsregler, förstår jag lärarens agerande.

Tyvärr är detta inte ovanligt i landets klassrum. Elever testar gränser och framför allt för vikarier.

Lärares auktoritet och arbetsmiljö blir inte bättre då föräldrar alltför ofta okritiskt tror på sina barn.

Genom åren har jag läst om elever som misshandlat lärare och också hört en inspelning från ett klassrum i Alingsås där en elev startade inspelningen på sin telefon. Långt bort i allt oljud hördes läraren svagt...

Kraven på våra unga inför deras kommande arbetsliv blir större och större. Får våra barn inte lugn och ro under skoltiden på grund av störande klasskamrater, kan deras utbildning, betyg och framtid bli försämrade.

Skaraborgare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.