26 feb 2015 06:00

26 feb 2015 06:00

Vindkraft till vilket pris som helst - kommunfullmäktiges svek

Debatt:

Miljö. I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Mariestad efter revidering av kommunens vindbruksplan att låta området Västra Kinneskogen kvarstå. Man godkände området för tolv gigantiska blinkande, snurrande och surrande kraftverk, 180 meter höga.

För en utomstående betraktare framstår det som obegripligt, att endast en röstande såg områdets nuvarande och framtida ovärderliga tillgångar för boende och besökande genom höga naturvärden, tystnad och orördhet mitt i gammal tätbebyggd kulturbygd. Endast en ledamot förstod att sådan natur och miljö har vi snart aldrig mer! Övriga 48 röstande hade lämnat förnuftet hemma och dansade en politiskt korrekt dans efter respektive partipiska, förd av det urbana moderpartiet får man förmoda. Men hur långt får man gå i strävan att vara politiskt korrekt och när bör en fullmäktiges ansvar för hembygd och kommuninnevånare gå före, partipiskor till trots?

Det är politiskt korrekt att gilla vindkraft, vem vågar något annat? De flesta av oss har en inneboende tilltro till vindkraft som koldioxid–ren, även om kritiska forskare nu allt mer börjar påvisa att det alldeles beror på var och hur. Kostnaden i koldioxid kan vara gigantisk sett över ett vindkraftsverks livstid från vaggan till graven. Exploateringen i Kinneskogen skulle bli mycket dyr sett ur CO2-perspektiv. Men kommunen måste ju ha sett andra vinster av sitt beslut. Eller? Faktum är:

- Kommunen kan inte vänta en enda skattekrona eller några arbetstillfällen.

- Det finns anledning att vara skeptisk till bolagets ekonomi och budgeterade medel för avveckling. Vid bolagets konkurs riskerar Mariestads kommun att få enorma kostnader.

- Kommunen har satsat på utveckling med fokus på läget vid Vänern. Man stöttar besöksnäringen inom biosfärområdet i det natursköna området från Lugnåsberget till Kinnekulle... Men hallå! Vem vill besöka ett stort industriområde i tron att få se naturskön landsbygd och uppleva orörd natur? Flera befintliga och planerade satsningar inom besöksnäringen kommer gå om intet om områdets stora potential, naturen, förstörs för all framtid. Förlorade intäkter för kommunen.

- Kommunen sviker ett stort antal kommuninnevånare vilka får sina livsmiljöer slagna till spillror, sin hälsa utsatt för allvarliga risker och sin reträttväg avskuren då man inte kan återfå sin investering i ett nu osäljbart hus och flytta. Vindkraftsflyktingar från Centraleuropa som sökt sig till vår bygd för att äntligen få lugn och nödvändig tystnad och som investerat i hus och hem, struntar nog fullmäktige blankt i, liksom boende på andra sidan kommungränsen,

- Den mödosamt ökande havsörnsstammen som trivs och bor alldeles nära den tänkta kraftverksskogen, hotas att decimeras totalt när örnarna kommer dras till sträckfågelkadaver under verken och själva slås ihjäl. Det struntar nog fullmäktige i.

- Miljöbalken förutsätter samarbete och samförstånd mellan kommuner. Mariestad har i strid med Miljöbalken godkänt ett miljöfarligt industriområde alldeles på gränsen till Götene kommun, som kraftfullt motsatt sig placeringen. Grannkommunen struntar kommunfullmäktige uppenbarligen också blankt i.

Men i den här kalkylen hamnar ju allt på minussidan! Vad var det då för litet plus som de 48 tänkte på när de röstade för att tillåta detta? Det måste vara lockelsen att vara politiskt korrekt på bekostnad av någon annan än tätorten. Det hade ju inte alls varit lika lätt om man hade föreslagit en gigantisk vindkraftspark där elen behövs, nära tätorten, kanske i Haggårdsområdet som redan är totalexploaterat. Det skulle ju ha väckt ett ramaskri från varenda kotte i Mariestad. På det här sättet syns inte eländet från stan och det är ju ett plus. Ganska stort faktiskt, för Mariestadsbor...

Honorine Ekman

För en utomstående betraktare framstår det som obegripligt, att endast en röstande såg områdets nuvarande och framtida ovärderliga tillgångar för boende och besökande genom höga naturvärden, tystnad och orördhet mitt i gammal tätbebyggd kulturbygd. Endast en ledamot förstod att sådan natur och miljö har vi snart aldrig mer! Övriga 48 röstande hade lämnat förnuftet hemma och dansade en politiskt korrekt dans efter respektive partipiska, förd av det urbana moderpartiet får man förmoda. Men hur långt får man gå i strävan att vara politiskt korrekt och när bör en fullmäktiges ansvar för hembygd och kommuninnevånare gå före, partipiskor till trots?

Det är politiskt korrekt att gilla vindkraft, vem vågar något annat? De flesta av oss har en inneboende tilltro till vindkraft som koldioxid–ren, även om kritiska forskare nu allt mer börjar påvisa att det alldeles beror på var och hur. Kostnaden i koldioxid kan vara gigantisk sett över ett vindkraftsverks livstid från vaggan till graven. Exploateringen i Kinneskogen skulle bli mycket dyr sett ur CO2-perspektiv. Men kommunen måste ju ha sett andra vinster av sitt beslut. Eller? Faktum är:

- Kommunen kan inte vänta en enda skattekrona eller några arbetstillfällen.

- Det finns anledning att vara skeptisk till bolagets ekonomi och budgeterade medel för avveckling. Vid bolagets konkurs riskerar Mariestads kommun att få enorma kostnader.

- Kommunen har satsat på utveckling med fokus på läget vid Vänern. Man stöttar besöksnäringen inom biosfärområdet i det natursköna området från Lugnåsberget till Kinnekulle... Men hallå! Vem vill besöka ett stort industriområde i tron att få se naturskön landsbygd och uppleva orörd natur? Flera befintliga och planerade satsningar inom besöksnäringen kommer gå om intet om områdets stora potential, naturen, förstörs för all framtid. Förlorade intäkter för kommunen.

- Kommunen sviker ett stort antal kommuninnevånare vilka får sina livsmiljöer slagna till spillror, sin hälsa utsatt för allvarliga risker och sin reträttväg avskuren då man inte kan återfå sin investering i ett nu osäljbart hus och flytta. Vindkraftsflyktingar från Centraleuropa som sökt sig till vår bygd för att äntligen få lugn och nödvändig tystnad och som investerat i hus och hem, struntar nog fullmäktige blankt i, liksom boende på andra sidan kommungränsen,

- Den mödosamt ökande havsörnsstammen som trivs och bor alldeles nära den tänkta kraftverksskogen, hotas att decimeras totalt när örnarna kommer dras till sträckfågelkadaver under verken och själva slås ihjäl. Det struntar nog fullmäktige i.

- Miljöbalken förutsätter samarbete och samförstånd mellan kommuner. Mariestad har i strid med Miljöbalken godkänt ett miljöfarligt industriområde alldeles på gränsen till Götene kommun, som kraftfullt motsatt sig placeringen. Grannkommunen struntar kommunfullmäktige uppenbarligen också blankt i.

Men i den här kalkylen hamnar ju allt på minussidan! Vad var det då för litet plus som de 48 tänkte på när de röstade för att tillåta detta? Det måste vara lockelsen att vara politiskt korrekt på bekostnad av någon annan än tätorten. Det hade ju inte alls varit lika lätt om man hade föreslagit en gigantisk vindkraftspark där elen behövs, nära tätorten, kanske i Haggårdsområdet som redan är totalexploaterat. Det skulle ju ha väckt ett ramaskri från varenda kotte i Mariestad. På det här sättet syns inte eländet från stan och det är ju ett plus. Ganska stort faktiskt, för Mariestadsbor...

Honorine Ekman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.