26 feb 2015 06:00

26 feb 2015 06:00

Varför dåliga skolresultat?

INSÄNDARE: Skola

Skola. Mycket beror på feltänk och fel utnyttjande av de resurser som finns.

* Feltänk från politiker och byråkrater.

Man har av någon anledning fått för sig att mer administration, mer kontroll och tvånget att tillfredsställa en byråkratisk och detaljstyrande skolinspektion ska ge en bättre skola.

* Feltänk från chefer och rektorer.

Man har av någon anledning fått för sig att skolan blir bättre genom tillsättande av fler chefer och tjänstemän, delegering av administration till lärare samt införande av fler flummiga och meningslösa möten.

* Feltänk från föräldrar.

Man har av någon anledning fått för sig att skolan blir bättre genom att föräldrar som inte har någon professionell kunskap ska ha rätt att lägga sig i skolans upplägg av utbildningen plus att en del också har den uppfattningen att uppfostran av barnen ska ske av skolan.

Nej, gör om och gör rätt!

Politiker och byråkrater ska ge ramar för hur skolan skall se ut.

Chefer och rektorer ska sköta administrationen, stötta och vara ett pedagogiskt stöd för lärare.

Föräldrar måste visa på att skolan är viktig för barnen och sköta barnens uppfostran.

Lärare ska lägga sin tid på undervisning och planering, inte på administration.

Mvh/Ellhell

Man har av någon anledning fått för sig att mer administration, mer kontroll och tvånget att tillfredsställa en byråkratisk och detaljstyrande skolinspektion ska ge en bättre skola.

* Feltänk från chefer och rektorer.

Man har av någon anledning fått för sig att skolan blir bättre genom tillsättande av fler chefer och tjänstemän, delegering av administration till lärare samt införande av fler flummiga och meningslösa möten.

* Feltänk från föräldrar.

Man har av någon anledning fått för sig att skolan blir bättre genom att föräldrar som inte har någon professionell kunskap ska ha rätt att lägga sig i skolans upplägg av utbildningen plus att en del också har den uppfattningen att uppfostran av barnen ska ske av skolan.

Nej, gör om och gör rätt!

Politiker och byråkrater ska ge ramar för hur skolan skall se ut.

Chefer och rektorer ska sköta administrationen, stötta och vara ett pedagogiskt stöd för lärare.

Föräldrar måste visa på att skolan är viktig för barnen och sköta barnens uppfostran.

Lärare ska lägga sin tid på undervisning och planering, inte på administration.

Mvh/Ellhell

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.