25 feb 2015 06:00

25 feb 2015 06:00

Nödvändigt med samarbete mellan polis och militär

TERRORDÅD

Som medlem i Luftvärnsregementets kamratförening tycker jag att lagförslaget är bra att militär och polis ska samarbeta för att avvärja terrordåd.

Lagförslaget är nytt i Sverige men tillämpas redan utomlands. I Storbritannien kan polisen överlåta ansvaret till brittiska SAS.

Det är svårt för polisen att ensamt ha ansvaret vid terrordåd. Så samarbetet mellan militär och polis är nödvändigt. Det gäller att vara beredd på terrordåd.

Leif Wångstedt, tekniker

Som medlem i Luftvärnsregementets kamratförening tycker jag att lagförslaget är bra att militär och polis ska samarbeta för att avvärja terrordåd.

Lagförslaget är nytt i Sverige men tillämpas redan utomlands. I Storbritannien kan polisen överlåta ansvaret till brittiska SAS.

Det är svårt för polisen att ensamt ha ansvaret vid terrordåd. Så samarbetet mellan militär och polis är nödvändigt. Det gäller att vara beredd på terrordåd.

Leif Wångstedt, tekniker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.