25 feb 2015 06:00

25 feb 2015 06:00

Dagens politiker saknar visioner

INSÄNDARE SMÅFÖRETAGARE: Arbetsmarknad

Utveckling. Inför valet 2014 lät vissa partiers retorik på ett sätt, men när resultatet inte blev som man tänkt sig anpassades retoriken snabbt utifrån de nya förutsättningarna.

Att politiken ska bidra till att bygga hela Sveriges framtid verkar ha glömts bort. Exempelvis har industrins flytt till olika lågprisländer dränerat Sveriges små kommuner på jobb. Informationstekniken gav inte det som vissa en gång i tiden förutspådde när allt fler människor nu söker sig in till storstäderna.

Våra politiker tycks tro att räddningen för landets små kommuner är att fylla tomrummet med nyanlända. Visst kan det vara en tänkbar väg men då måste också jobben komma tillbaka. Risken är annars att segregeringen och utanförskapet ökar ännu mer. Sveriges välfärd är utan tvekan uppbyggd av industrin. Det är bara att se i vilka länder som den ekonomiska tillväxten är störst idag. Naturligtvis där industrin växer sig stark.

Det skulle vara intressant att höra dagens svenska politiker ge en trovärdig vision om hur Sverige ska bygga framtidens välfärd. Sverige har idag en relativt god ekonomi med möjlighet att kunna hjälpa många utsatta människor runt om i världen. Även om en viss minister sagt att ladorna är tomma. Frågan är bara om den nu valda vägen hjälper eller stjälper på lång sikt? En större befolkning kräver naturligtvis mer vård, skola och omsorg. Till detta krävs tillväxt genom fler jobb. Politiker pratar ständigt om att nyanlända måste utbildas och snabbt komma i arbete. Var finns då dessa jobb?

Om de finns, varför har inte de som redan står utanför arbetsmarknaden fått dessa jobb? Politiker är som bekant goda retoriker men inga jobbskapare. Möjligtvis skattefinansierade arbeten som oftast leder till ännu högre skatter. Ska Sverige fortsatt vara en konkurrenskraftig industrination borde nog Näringslivet tillåtas ta ett större ansvar i de strategiskt viktiga besluten kring utbildning, jobb och lönebildning.

Dagens politiker tycks inte ha den kompetens som vårt nya samhälle efterfrågar. Att skicka statliga bidrag till Sveriges små kommuner utan krav på egen försörjning bland nyanlända är ingen hållbar framtid för någon. Jobben måste återkomma till Sveriges små kommuner och det borde våra politiker lägga mer krut på än att fiska röster via tomma ord till nästa val!

Att politiken ska bidra till att bygga hela Sveriges framtid verkar ha glömts bort. Exempelvis har industrins flytt till olika lågprisländer dränerat Sveriges små kommuner på jobb. Informationstekniken gav inte det som vissa en gång i tiden förutspådde när allt fler människor nu söker sig in till storstäderna.

Våra politiker tycks tro att räddningen för landets små kommuner är att fylla tomrummet med nyanlända. Visst kan det vara en tänkbar väg men då måste också jobben komma tillbaka. Risken är annars att segregeringen och utanförskapet ökar ännu mer. Sveriges välfärd är utan tvekan uppbyggd av industrin. Det är bara att se i vilka länder som den ekonomiska tillväxten är störst idag. Naturligtvis där industrin växer sig stark.

Det skulle vara intressant att höra dagens svenska politiker ge en trovärdig vision om hur Sverige ska bygga framtidens välfärd. Sverige har idag en relativt god ekonomi med möjlighet att kunna hjälpa många utsatta människor runt om i världen. Även om en viss minister sagt att ladorna är tomma. Frågan är bara om den nu valda vägen hjälper eller stjälper på lång sikt? En större befolkning kräver naturligtvis mer vård, skola och omsorg. Till detta krävs tillväxt genom fler jobb. Politiker pratar ständigt om att nyanlända måste utbildas och snabbt komma i arbete. Var finns då dessa jobb?

Om de finns, varför har inte de som redan står utanför arbetsmarknaden fått dessa jobb? Politiker är som bekant goda retoriker men inga jobbskapare. Möjligtvis skattefinansierade arbeten som oftast leder till ännu högre skatter. Ska Sverige fortsatt vara en konkurrenskraftig industrination borde nog Näringslivet tillåtas ta ett större ansvar i de strategiskt viktiga besluten kring utbildning, jobb och lönebildning.

Dagens politiker tycks inte ha den kompetens som vårt nya samhälle efterfrågar. Att skicka statliga bidrag till Sveriges små kommuner utan krav på egen försörjning bland nyanlända är ingen hållbar framtid för någon. Jobben måste återkomma till Sveriges små kommuner och det borde våra politiker lägga mer krut på än att fiska röster via tomma ord till nästa val!

  • Pelle Leijon

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.