24 feb 2015 06:00

24 feb 2015 14:29

Stoppa vinkraften i Västra Kinneskogen

INSÄNDARE: Miljö

Vindkraft. Hjälp till att förhindra våldtäkten på vår vackra natur runt Kinnekulle.

Ännu är det inte försent att förhindra vindkraftsetableringen i Västra Kinneskogen.

Vem vill ha den vackra vyn över Kinnekulle förstörd av 12 stycken 180 meter höga rörliga blinkande monster? Vi önskar att Vasa Vind, bolaget som avser att etablera detta stora industriella projekt i vår närmiljö skall förhindras detta och istället koncentrera sig på sina redan projekterade anläggningar i de lägen som lämpar sig bättre, långt från vackra byar som våra. Gå in på vår facebooksida.

Stoppa vindkraften i Västra Kinneskogen och tyck till.

Marianne Karlsson

Ännu är det inte försent att förhindra vindkraftsetableringen i Västra Kinneskogen.

Vem vill ha den vackra vyn över Kinnekulle förstörd av 12 stycken 180 meter höga rörliga blinkande monster? Vi önskar att Vasa Vind, bolaget som avser att etablera detta stora industriella projekt i vår närmiljö skall förhindras detta och istället koncentrera sig på sina redan projekterade anläggningar i de lägen som lämpar sig bättre, långt från vackra byar som våra. Gå in på vår facebooksida.

Stoppa vindkraften i Västra Kinneskogen och tyck till.

Marianne Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.