24 feb 2015 06:00

24 feb 2015 06:00

Har kommunen gjort en konsekvensanalys?

INSÄNDARE: Miljö

I juni 2014 beslutade Mariestads politiker att inte revidera kommunens vindbruksplan. Detta möjliggör nu etablering av industriell vindkraftsproduktion i Västra Kinneskogen.

Varken kommunen eller kommuninvånarna gynnas ekonomiskt varken på kort eller lång sikt. Den industriella vindkraftsparken omfattar 12 verk med en höjd om 180 meter (Turning Torso är 200 meter högt). Vindsnurrorna kommer att avge ett ständigt blinkade blixtljus. 

Beslutet kommer att få följande konsekvenser för kommunen och dess invånare:

- Verksamheten kommer inte att generera något ekonomiskt tillskott i form av skatteintäkter eller annan ersättning för markupplåtelse. Vindkraftsbolaget är ett utlandsägt företag och markägaren Sveaskog betalar inte skatt i kommunen.

- Kommunen kommer inte att gynnas av nya arbetstillfällen eftersom det rör sig om specialistkompetenser.

- Kommunen riskerar att få bära stora avvecklingskostnader vid en eventuell nedläggning, en realistisk hotbild med tanke på branschens ekonomiska utveckling. (Se Karlstad och Hammarö kommuner)

- Kommunens arbete med landsbygdsutveckling kommer att försvåras då områden kring vindkraftsparker är oattraktiva för företagsutveckling på grund av dålig arbetsmiljö. Investeringar och arbetstillfällen kopplade till turism uteblir.

- Befintliga fastigheter blir mindre attraktiva. Ökad osäkerhet om värdet av att reparera, bygga ut eller nyproducera villor och fritidshus.

- Kommuninvånare som bor i anslutning till vindkraftsparker får se sina natur-, ströv-, svamp-, rid-, djur-, fågel-, kulturområden förstöras.

- Allvarliga hälsorisker har iakttagits som stress, förhöjt blodtryck, sömnrubbningar med mera orsakade av att bo i närheten av vindkraft.

Ovan nämnda konsekvenser förhindrar ekonomisk tillväxt för Mariestads kommun och dess invånare. Frågan är om Mariestads politiker har gjort en konsekvensanalys av vilka effekter beslutet kommer att få om industriparken uppförs.

Enligt vår uppfattning påskyndade Mariestads kommun beslutsfattandet att inte revidera sin vindbruksplan inför valet 2014. Frågan att uppföra den industriella vindkraftsparken Västra Kinneskogen i Mariestads kommun ska beslutas av länsstyrelsen under mars 2015.

Hur kunde Mariestads politiker underlåta att revidera sin vindbruksplan? Är det verkligen ekonomiskt försvarbart att lägga en vindkraftspark i detta område? Industriområdet kommer att påverka landskapet för all framtid.

Det borde finnas lämpligare områden för exploatering som inte påverkar varken boende eller natur/kulturbygden runt Vänern och Kinnekulle. Vindkraftsparken gränsar dessutom till Götene kommun som inte fått möjlighet att yttra sig i frågan.

Inger o Sven-Gunnar Dahlstrand

Varken kommunen eller kommuninvånarna gynnas ekonomiskt varken på kort eller lång sikt. Den industriella vindkraftsparken omfattar 12 verk med en höjd om 180 meter (Turning Torso är 200 meter högt). Vindsnurrorna kommer att avge ett ständigt blinkade blixtljus. 

Beslutet kommer att få följande konsekvenser för kommunen och dess invånare:

- Verksamheten kommer inte att generera något ekonomiskt tillskott i form av skatteintäkter eller annan ersättning för markupplåtelse. Vindkraftsbolaget är ett utlandsägt företag och markägaren Sveaskog betalar inte skatt i kommunen.

- Kommunen kommer inte att gynnas av nya arbetstillfällen eftersom det rör sig om specialistkompetenser.

- Kommunen riskerar att få bära stora avvecklingskostnader vid en eventuell nedläggning, en realistisk hotbild med tanke på branschens ekonomiska utveckling. (Se Karlstad och Hammarö kommuner)

- Kommunens arbete med landsbygdsutveckling kommer att försvåras då områden kring vindkraftsparker är oattraktiva för företagsutveckling på grund av dålig arbetsmiljö. Investeringar och arbetstillfällen kopplade till turism uteblir.

- Befintliga fastigheter blir mindre attraktiva. Ökad osäkerhet om värdet av att reparera, bygga ut eller nyproducera villor och fritidshus.

- Kommuninvånare som bor i anslutning till vindkraftsparker får se sina natur-, ströv-, svamp-, rid-, djur-, fågel-, kulturområden förstöras.

- Allvarliga hälsorisker har iakttagits som stress, förhöjt blodtryck, sömnrubbningar med mera orsakade av att bo i närheten av vindkraft.

Ovan nämnda konsekvenser förhindrar ekonomisk tillväxt för Mariestads kommun och dess invånare. Frågan är om Mariestads politiker har gjort en konsekvensanalys av vilka effekter beslutet kommer att få om industriparken uppförs.

Enligt vår uppfattning påskyndade Mariestads kommun beslutsfattandet att inte revidera sin vindbruksplan inför valet 2014. Frågan att uppföra den industriella vindkraftsparken Västra Kinneskogen i Mariestads kommun ska beslutas av länsstyrelsen under mars 2015.

Hur kunde Mariestads politiker underlåta att revidera sin vindbruksplan? Är det verkligen ekonomiskt försvarbart att lägga en vindkraftspark i detta område? Industriområdet kommer att påverka landskapet för all framtid.

Det borde finnas lämpligare områden för exploatering som inte påverkar varken boende eller natur/kulturbygden runt Vänern och Kinnekulle. Vindkraftsparken gränsar dessutom till Götene kommun som inte fått möjlighet att yttra sig i frågan.

Inger o Sven-Gunnar Dahlstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.