17 feb 2015 06:00

17 feb 2015 06:00

Gömma avslöjar behov

INSÄNDARE

Med anledning av artikeln om brott mot åldringar och den indignation som kommunens företrädare tycker sig känna, vill jag göra följande reflektion,

Man har infört så kallade nyckelgömma. Denna gömma talar klart och tydligt om för folk som är ute i brottsliga ärenden var det finns människor med hjälpbehov. Hur polis och åklagare ställer sig till detta, vet jag inte, men försäkringsbolagen synes vara kritiska. Att, som man säger, gå in utan att ringa på dörrklockan, anser jag vara brist på respekt. Hos vissa kan det vara nödvändigt, men långt ifrån hos alla.

Av den synnerligen bristfälliga information som gick ut till brukarna när nyckelsystemet skulle införas, kunde man lätt få känslan att någon var ute i olagliga affärer. Genom införandet anser åtminstone jag, att kommunen serverar olagligheterna på ett fat.

Det skulle vara intressant att veta hur statistiken för brott mot åldringar ser ut i andra kommuner som infört nyckelgömma.

Med anledning av artikeln om brott mot åldringar och den indignation som kommunens företrädare tycker sig känna, vill jag göra följande reflektion,

Man har infört så kallade nyckelgömma. Denna gömma talar klart och tydligt om för folk som är ute i brottsliga ärenden var det finns människor med hjälpbehov. Hur polis och åklagare ställer sig till detta, vet jag inte, men försäkringsbolagen synes vara kritiska. Att, som man säger, gå in utan att ringa på dörrklockan, anser jag vara brist på respekt. Hos vissa kan det vara nödvändigt, men långt ifrån hos alla.

Av den synnerligen bristfälliga information som gick ut till brukarna när nyckelsystemet skulle införas, kunde man lätt få känslan att någon var ute i olagliga affärer. Genom införandet anser åtminstone jag, att kommunen serverar olagligheterna på ett fat.

Det skulle vara intressant att veta hur statistiken för brott mot åldringar ser ut i andra kommuner som infört nyckelgömma.

  • Louise Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.