17 feb 2015 06:00

17 feb 2015 06:00

Att renovera eller inte, det är frågan

INSÄNDARE: Vänershofshallen

Kommunens beslut att riva Vänershofshallen för några år sedan grundade sig på en beräknad renoveringskostnad för hallen på 25 miljoner kronor. När jag då talade med ett par av de tyngsta allianspolitikerna efter det tagna beslutet, var det största skälet till rivningen, förutom ekonomin, att byggnaden var så förstörd av mögel, att den var omöjlig att rädda. Förslaget var att istället anlägga en parkeringsplats för cirka 4 miljoner kronor. 21 miljoner kronor i vinst ! Ett till synes solklart och självklart beslut.

Därefter har beslutets riktighet diskuterats under lång tid. Man har ifrågasatt underlaget för beslutet. Efter påtryckningar beslutade kommunen att anlita en utomstående konsult att göra en besiktning av byggnaden och göra en ny beräkning av kostnaderna. Konsulten kom då fram till 16 miljoner kronor i renoveringskostnad.

Därefter har det kommit fram uppgifter om att man skulle kunna få bidrag från länsstyrelsen och kanske andra organisationer och myndigheter till renoveringen. Har man undersökt dessa möjligheter? Vi talar om en byggnad med stort idrottskulturellt värde. Detta är alla överens om utom möjligen några tunga politiker i kommunen. Inte ens inom partigrupperna verkar det finnas någon större enighet om det fattade beslutet. Mögelpåståendet har också vederlagts av den nya utredningen. Det finns inget mögel i Vänershofshallen. Hade ledamöterna i kulturnämnd och kommunstyrelse personligen varit på plats och besiktigat fastigheten, innan man tog beslutet om rivning? Synbarligen inte.

Man har också talat om att det skulle kosta cirka 4 miljoner kronor att riva hallen och göra om den till parkeringsplats. Är det verkligen så enkelt? Några saker har jag hört talas om som i så fall tillkommer i kalkylen. Åtgärder som kostar pengar om man river hallen. Till exempel används idag hallens källare till maskin- och förrådshall till övriga Vänershof.

Som jag ser det måste man vid en rivning bygga en ny förrådsbyggnad. Detta kostar pengar. Värmeförsörjningen till omklädningsrummen under Vänershofs fotbollsläktare är gemensam med Vänershofshallen. Därför måste också anläggningens värmeinstallation göras om vid en rivning. Kostar också pengar. Till sist finns det väl idag ingen praktisk möjlighet att anlägga en parkeringsplats istället för hallen. För att kunna göra detta, så krävs en ändring i gällande stadsplan. Kort sagt, det är många om och men om man vidhåller beslutet att riva hallen och göra något annat av området. Den ekonomiska vinsten av en rivning blir således långt ifrån så betydande som man har tänkt sig. Plus då att betydande kulturella värden förstörs med en rivning. Något för alla inblandade att fundera på.

Allt detta är synpunkter som framförts till våra makthavare, men som hittills endast haft som effekt att Moderaternas och Socialdemokraternas partiledare sagt att rivningsbeslutet står fast. Det jag skriver ovan visar att det underlag som politikerna tog rivningsbeslutet på var långt ifrån fullständigt. Jag menar därför att kommunen skall göra en ny och noggrann översyn av sina kalkyler och undersöka möjligheterna att få bidragstillskott utifrån till ett kulturellt viktigt byggnadsminnesmärke. Därefter är det dags att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Kommunens beslut att riva Vänershofshallen för några år sedan grundade sig på en beräknad renoveringskostnad för hallen på 25 miljoner kronor. När jag då talade med ett par av de tyngsta allianspolitikerna efter det tagna beslutet, var det största skälet till rivningen, förutom ekonomin, att byggnaden var så förstörd av mögel, att den var omöjlig att rädda. Förslaget var att istället anlägga en parkeringsplats för cirka 4 miljoner kronor. 21 miljoner kronor i vinst ! Ett till synes solklart och självklart beslut.

Därefter har beslutets riktighet diskuterats under lång tid. Man har ifrågasatt underlaget för beslutet. Efter påtryckningar beslutade kommunen att anlita en utomstående konsult att göra en besiktning av byggnaden och göra en ny beräkning av kostnaderna. Konsulten kom då fram till 16 miljoner kronor i renoveringskostnad.

Därefter har det kommit fram uppgifter om att man skulle kunna få bidrag från länsstyrelsen och kanske andra organisationer och myndigheter till renoveringen. Har man undersökt dessa möjligheter? Vi talar om en byggnad med stort idrottskulturellt värde. Detta är alla överens om utom möjligen några tunga politiker i kommunen. Inte ens inom partigrupperna verkar det finnas någon större enighet om det fattade beslutet. Mögelpåståendet har också vederlagts av den nya utredningen. Det finns inget mögel i Vänershofshallen. Hade ledamöterna i kulturnämnd och kommunstyrelse personligen varit på plats och besiktigat fastigheten, innan man tog beslutet om rivning? Synbarligen inte.

Man har också talat om att det skulle kosta cirka 4 miljoner kronor att riva hallen och göra om den till parkeringsplats. Är det verkligen så enkelt? Några saker har jag hört talas om som i så fall tillkommer i kalkylen. Åtgärder som kostar pengar om man river hallen. Till exempel används idag hallens källare till maskin- och förrådshall till övriga Vänershof.

Som jag ser det måste man vid en rivning bygga en ny förrådsbyggnad. Detta kostar pengar. Värmeförsörjningen till omklädningsrummen under Vänershofs fotbollsläktare är gemensam med Vänershofshallen. Därför måste också anläggningens värmeinstallation göras om vid en rivning. Kostar också pengar. Till sist finns det väl idag ingen praktisk möjlighet att anlägga en parkeringsplats istället för hallen. För att kunna göra detta, så krävs en ändring i gällande stadsplan. Kort sagt, det är många om och men om man vidhåller beslutet att riva hallen och göra något annat av området. Den ekonomiska vinsten av en rivning blir således långt ifrån så betydande som man har tänkt sig. Plus då att betydande kulturella värden förstörs med en rivning. Något för alla inblandade att fundera på.

Allt detta är synpunkter som framförts till våra makthavare, men som hittills endast haft som effekt att Moderaternas och Socialdemokraternas partiledare sagt att rivningsbeslutet står fast. Det jag skriver ovan visar att det underlag som politikerna tog rivningsbeslutet på var långt ifrån fullständigt. Jag menar därför att kommunen skall göra en ny och noggrann översyn av sina kalkyler och undersöka möjligheterna att få bidragstillskott utifrån till ett kulturellt viktigt byggnadsminnesmärke. Därefter är det dags att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige.

  • Bengt Josefsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.