11 feb 2015 06:00

11 feb 2015 20:56

Vänershofshallen och kommunalrådsdemokratin

INSÄNDARE: Idrott och politik

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Vänershofshallen är inte avgjord

. Den 20 januari hölls med anledning av detta ett möte mellan utredare vid länsstyrelsen och företrädare för Mariestads kommun. Av tjänsteanteckningar från sammanträdet framgår att länsstyrelsen anser att hallen sett till de kulturhistoriska värdena skulle kunna förklaras som byggnadsminne. Man påpekade att den i en nyligen genomförd inventering beskrivs som en av länets/regionens mest värdefulla idrottshallar från 1900-talet.

Eftersom ingen kommunpolitiker deltog i sammanträdet ställde länsstyrelsen några frågor som de önskade få vidarebefordrade. Enligt en svarsskrivelse daterad 5 februari 2015, undertecknad Kristofer Svensson, har de framförts till ”den politiska kommunledningen” som meddelat att beslutet att riva Vänershofshallen gäller och att övriga frågor från länsstyrelsen därmed faller.

Det visar sig nu att det länsstyrelsen önskade svar på inte presenterats vid ett sammanträde, till exempel med kommunstyrelsens arbetsutskott, utan bara framförts till och besvarats av de två kommunalråden Abrahamsson och Kjellqvist. Det finns också uppgifter om att länsstyrelsen erbjudit sig att ta betydande delar av kostnaderna för renovering av hallens tak. Ett erbjudande som de båda kommunalråden i så fall på stående fot avböjt.

I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter minst en ledamot, centerpartiets Skogsberg, som i valrörelsen 2014 uttryckt en vilja att rädda hallen. I Mariestadstidningen den 5 september 2014 svarade han på frågan: Riva eller bevara Vänershofshallen?

– Bevara. Det finns ett kulturvärde i huset och vi måste hitta ett innehåll som passar. Men inte till vilken kostnad som helst.

Så som ärendet under januari och februari hanterats har inte Skogsberg eller någon annan förtroendevald fått möjlighet att fundera över och ta ställning till de nya frågor och erbjudanden som länsstyrelsen lagt fram.

Kommunalrådsdemokratin bryr sig inte om demokratiska principer.

Björn Tropp

. Den 20 januari hölls med anledning av detta ett möte mellan utredare vid länsstyrelsen och företrädare för Mariestads kommun. Av tjänsteanteckningar från sammanträdet framgår att länsstyrelsen anser att hallen sett till de kulturhistoriska värdena skulle kunna förklaras som byggnadsminne. Man påpekade att den i en nyligen genomförd inventering beskrivs som en av länets/regionens mest värdefulla idrottshallar från 1900-talet.

Eftersom ingen kommunpolitiker deltog i sammanträdet ställde länsstyrelsen några frågor som de önskade få vidarebefordrade. Enligt en svarsskrivelse daterad 5 februari 2015, undertecknad Kristofer Svensson, har de framförts till ”den politiska kommunledningen” som meddelat att beslutet att riva Vänershofshallen gäller och att övriga frågor från länsstyrelsen därmed faller.

Det visar sig nu att det länsstyrelsen önskade svar på inte presenterats vid ett sammanträde, till exempel med kommunstyrelsens arbetsutskott, utan bara framförts till och besvarats av de två kommunalråden Abrahamsson och Kjellqvist. Det finns också uppgifter om att länsstyrelsen erbjudit sig att ta betydande delar av kostnaderna för renovering av hallens tak. Ett erbjudande som de båda kommunalråden i så fall på stående fot avböjt.

I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter minst en ledamot, centerpartiets Skogsberg, som i valrörelsen 2014 uttryckt en vilja att rädda hallen. I Mariestadstidningen den 5 september 2014 svarade han på frågan: Riva eller bevara Vänershofshallen?

– Bevara. Det finns ett kulturvärde i huset och vi måste hitta ett innehåll som passar. Men inte till vilken kostnad som helst.

Så som ärendet under januari och februari hanterats har inte Skogsberg eller någon annan förtroendevald fått möjlighet att fundera över och ta ställning till de nya frågor och erbjudanden som länsstyrelsen lagt fram.

Kommunalrådsdemokratin bryr sig inte om demokratiska principer.

Björn Tropp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.