11 feb 2015 06:00

11 feb 2015 20:57

Företagarna norra Skaraborgs hopp

INSÄNDARE SKAGERSVIK

Västra Götalandsregionen sviker konsekvent den norra delen av länet. Därom råder ingen tvekan. Allt eftersom tiden gått från den dag regionen bildades har mer och mer koncentrerats mot Göteborg med omnejd. Och koncentrationen fortsätter med oförminskad kraft och politisk styrning.

De löften om inomregional balans som gavs i samband med att regionen bildades, har med tiden utvecklats till att bli rena rama luftslottet, och är för länge sedan överspelade. Nu styr framförallt göteborgarna. Vi i norr får bara vara med som finansiärer.

Mariestadstidningens Karin Eriksson hade den 5 juni ifjol en mycket bra ledare om storlänet, och om hur våra lokala politiker agerat, eller inte agerat i beslutande organ i storlänet/regionen. Ett drygt halvår senare, fredagen den 19 dec, kunde vi läsa en utomordentlig bra debattartikel, även det i Mariestadstidningen, hur ett flertal företagsrepresentanter protesterade mot regionledningens utarmning av nordöstra Skaraborg.

Med anledning av debattartikeln svarade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), att debattörerna är en aning fel ute. Hade någon väntat sig ett annat svar? Nej, denna göteborgs-fanatiker har en helt annan horisont än vi. Denna mans horisont slutar förmodligen vid den betalstation för trängselskatt som ligger längst norr ut, det vill säga norra utfarten från Göteborg.

Det är dock beklagligt att inte fler hakat på och drivit debatten vidare. Från politiskt håll har det i princip varit knäpptyst. I och för sig inte förvånande då politiker från vår del av regionen är för få och svaga (?). De sitter sannolikt i det närmaste som gisslan i de beslutande församlingarna.

Jag föreställer mig att de inom sina respektive partigrupper i alltför stor utsträckning utsätts för påtryckningar för att uppnå konsensus. Även i de fall det går Skaraborg emot. Det ser ju inte bra ut att utåt inte vara överens, då politiska motståndare kan använda det som argument för att de är splittrade och inte regeringsdugliga.

Jag hoppas verkligen – såsom företagsrepresentanterna i ovan nämnd debattartikel föreslår – att en oberoende utredning tillsätts om vad som utlovats till invånarna i norra/nordöstra Skaraborg.

Det vore också intressant att kunna utreda vad våra lokala politiker varit med om att besluta i enskilda ärenden som varit till förfång för oss i norr. Och om någon i sådana fall vågat ange avvikande mening för att stå upp för oss.

Jag hoppas också att fler företrädare utanför de politiska systemen träder fram med liknande krav, för att sätta press på politikerna. För att hoppas på att våra politiker ska åstadkomma något av vikt för oss i norr är uppenbarligen som att tro på tomten.

Kjell Eriksson

De löften om inomregional balans som gavs i samband med att regionen bildades, har med tiden utvecklats till att bli rena rama luftslottet, och är för länge sedan överspelade. Nu styr framförallt göteborgarna. Vi i norr får bara vara med som finansiärer.

Mariestadstidningens Karin Eriksson hade den 5 juni ifjol en mycket bra ledare om storlänet, och om hur våra lokala politiker agerat, eller inte agerat i beslutande organ i storlänet/regionen. Ett drygt halvår senare, fredagen den 19 dec, kunde vi läsa en utomordentlig bra debattartikel, även det i Mariestadstidningen, hur ett flertal företagsrepresentanter protesterade mot regionledningens utarmning av nordöstra Skaraborg.

Med anledning av debattartikeln svarade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), att debattörerna är en aning fel ute. Hade någon väntat sig ett annat svar? Nej, denna göteborgs-fanatiker har en helt annan horisont än vi. Denna mans horisont slutar förmodligen vid den betalstation för trängselskatt som ligger längst norr ut, det vill säga norra utfarten från Göteborg.

Det är dock beklagligt att inte fler hakat på och drivit debatten vidare. Från politiskt håll har det i princip varit knäpptyst. I och för sig inte förvånande då politiker från vår del av regionen är för få och svaga (?). De sitter sannolikt i det närmaste som gisslan i de beslutande församlingarna.

Jag föreställer mig att de inom sina respektive partigrupper i alltför stor utsträckning utsätts för påtryckningar för att uppnå konsensus. Även i de fall det går Skaraborg emot. Det ser ju inte bra ut att utåt inte vara överens, då politiska motståndare kan använda det som argument för att de är splittrade och inte regeringsdugliga.

Jag hoppas verkligen – såsom företagsrepresentanterna i ovan nämnd debattartikel föreslår – att en oberoende utredning tillsätts om vad som utlovats till invånarna i norra/nordöstra Skaraborg.

Det vore också intressant att kunna utreda vad våra lokala politiker varit med om att besluta i enskilda ärenden som varit till förfång för oss i norr. Och om någon i sådana fall vågat ange avvikande mening för att stå upp för oss.

Jag hoppas också att fler företrädare utanför de politiska systemen träder fram med liknande krav, för att sätta press på politikerna. För att hoppas på att våra politiker ska åstadkomma något av vikt för oss i norr är uppenbarligen som att tro på tomten.

Kjell Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.