07 feb 2015 06:00

09 feb 2015 21:30

S-regeringen hotar besöksnäringen och ungdomsjobben

Debatt:

Arbete. Besöksnäringen har idag en stor betydelse för jobb och tillväxt i Skaraborg såväl som i hela vårt land. Alliansregeringen arbetade aktivt för att skapa goda förutsättningar för de aktörer som är verksamma inom denna sektor.

Många personer, i synnerhet unga, får sina första jobb inom besöksnäringen. Genom att sänka både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga vilket vi i Alliansregeringen gjorde under vår tid vid makten skapades tusentals nya arbetstillfällen då trösklarna till arbetsmarknaden sänktes. 2011 arbetade totalt sett 140 000 personer inom hotell- och restaurangbranschen.

Besöksnäringen är en viktig och en av världens snabbaste växande branscher som vi måste stötta och inte motarbeta. Det förväntade internationella resandet till Sverige förväntas öka med runt 66% fram tills 2030. Ökade turistströmmar skapar goda förutsättningar för besöksnäringen som bransch att kunna fortsätta växa. Enligt en rapport från besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond från 2014 beräknas enbart hotell- och restaurangsektorn växa med motsvarande 50 000 personer fram tills 2023. I Nationell strategi för besöksnäring – strategi 2020 har branschen formulerat målet att fördubbla turismens omsättning på tio års sikt till 500 miljarder kronor och öka antalet anställda till över 250 000 personer.

Sverige behöver underlätta och stödja besöksnäringen. Ett utskänkningstillstånd kan variera med tusentals kronor mellan olika kommuner och handläggningstiden flertalet veckor. På detta område finns därmed stor förbättringspotential och jag uppmanar regeringen att se över vad man kan göra för att snabba på de byråkratiska reglerna.

Den flygskatt som Miljöpartiet vill införa riskerar enligt beräkningar från Swedavia att enbart ha en marginell miljöeffekt och samtidigt lägga sig som en våt filt över bland annat besöksnäringen. Danmark och Holland är exempel på länder som avskaffat flygskatter då de visat sig ha allvarliga negativa samhällsekonomiska effekter utan några påvisbara positiva miljöeffekter. Det är en stark bidragande orsak till att ett liknande flygskatteförslag totalsågades av samtliga remissinstanser 2006.

Jobben är och kommer alltid att vara den centrala delen i Nya Moderaternas politik. Enligt siffror från Visita är ungefär 1/3 av de som arbetar inom Hotell- och restaurang utrikesfödda. Sett till företagarna drivs 6 av 10 företag inom besöksnäringen idag av utrikesfödda. Kontentan är därmed att regeringens aviserade höjning av arbetsgivaravgiften och för unga och nya flygskatter kommer slå direkt mot ungdomar och de som idag har svårast att få tag på ett jobb.

S-regeringens politik leder till ökad arbetslöshet, lägre tillväxt och minskade skatteintäkter. Förslaget om att höja arbetsgivaravgifterna för unga skulle leda till en skattesmäll på hela 205 miljoner enbart för de företag som är verksamma inom hotell- och restaurangbranschen i Västra Götaland. Istället borde vi underlätta och förbättra villkoren så att fler fick jobb i besöksnäringen och därmed kunna minska ungdomsarbetslösheten.

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg Näringsutskottet

Många personer, i synnerhet unga, får sina första jobb inom besöksnäringen. Genom att sänka både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga vilket vi i Alliansregeringen gjorde under vår tid vid makten skapades tusentals nya arbetstillfällen då trösklarna till arbetsmarknaden sänktes. 2011 arbetade totalt sett 140 000 personer inom hotell- och restaurangbranschen.

Besöksnäringen är en viktig och en av världens snabbaste växande branscher som vi måste stötta och inte motarbeta. Det förväntade internationella resandet till Sverige förväntas öka med runt 66% fram tills 2030. Ökade turistströmmar skapar goda förutsättningar för besöksnäringen som bransch att kunna fortsätta växa. Enligt en rapport från besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond från 2014 beräknas enbart hotell- och restaurangsektorn växa med motsvarande 50 000 personer fram tills 2023. I Nationell strategi för besöksnäring – strategi 2020 har branschen formulerat målet att fördubbla turismens omsättning på tio års sikt till 500 miljarder kronor och öka antalet anställda till över 250 000 personer.

Sverige behöver underlätta och stödja besöksnäringen. Ett utskänkningstillstånd kan variera med tusentals kronor mellan olika kommuner och handläggningstiden flertalet veckor. På detta område finns därmed stor förbättringspotential och jag uppmanar regeringen att se över vad man kan göra för att snabba på de byråkratiska reglerna.

Den flygskatt som Miljöpartiet vill införa riskerar enligt beräkningar från Swedavia att enbart ha en marginell miljöeffekt och samtidigt lägga sig som en våt filt över bland annat besöksnäringen. Danmark och Holland är exempel på länder som avskaffat flygskatter då de visat sig ha allvarliga negativa samhällsekonomiska effekter utan några påvisbara positiva miljöeffekter. Det är en stark bidragande orsak till att ett liknande flygskatteförslag totalsågades av samtliga remissinstanser 2006.

Jobben är och kommer alltid att vara den centrala delen i Nya Moderaternas politik. Enligt siffror från Visita är ungefär 1/3 av de som arbetar inom Hotell- och restaurang utrikesfödda. Sett till företagarna drivs 6 av 10 företag inom besöksnäringen idag av utrikesfödda. Kontentan är därmed att regeringens aviserade höjning av arbetsgivaravgiften och för unga och nya flygskatter kommer slå direkt mot ungdomar och de som idag har svårast att få tag på ett jobb.

S-regeringens politik leder till ökad arbetslöshet, lägre tillväxt och minskade skatteintäkter. Förslaget om att höja arbetsgivaravgifterna för unga skulle leda till en skattesmäll på hela 205 miljoner enbart för de företag som är verksamma inom hotell- och restaurangbranschen i Västra Götaland. Istället borde vi underlätta och förbättra villkoren så att fler fick jobb i besöksnäringen och därmed kunna minska ungdomsarbetslösheten.

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg Näringsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.