07 feb 2015 06:00

09 feb 2015 22:01

Politiskt kaos försvårar integrationen

INSÄNDARE SMÅFÖRETAGARE: Politik

Partisystemet. USA:s president uttalade sig nyligen vid ett möte tillsammans med Englands premiärminister att USA får nyanlända muslimer att känna sig som amerikaner. Europa är tydligen mindre bra på att få nyanlända att känna motsvarande gemenskap här. Vad skiljer då Europa mot USA?

Kanske är det politiska systemet en viktig skillnad. I USA är det Demokrater mot Republikaner vid nyval. I Sverige tillåter vi hur många partier som helst att sitta med i Riksdagen bara de uppnår 4 procent spärren. Det skulle teoretiskt kunna innebära att vi i framtiden kan ha 25 olika små partier i vår riksdag. I dag har Sveriges Riksdag åtta olika partier som vill föra fram sina åsikter och ytterligare ett parti pockar på uppmärksamhet vad gäller feminism. Mångfald är bra men ibland kan det också bli ett hinder. En fungerande demokrati behöver både vänster- och högersympatisörer. Men som det nu ser ut så vidgas tyvärr avståndet mellan vänster och höger genom de så kallade ytterlighetspartierna. Detta gör beslutsfattandet mer komplicerat.

Yttrande- och åsiktsfrihet måste värnas till varje pris, annars lever vi inte i en demokrati. Sverige har två stora partier S och M som i praktiken styr och opponerar detta land. Det borde räcka med dessa båda partier i Sveriges Riksdag, resten styrs ju ändå från Bryssel. Släng de så kallade partipiskorna och vidga vyerna inom respektive parti!

Det gäller också att väljarna slutar plocka russin ur kakan vid nästa val och istället lägger sin röst på de stora partierna. Då skulle Sverige kunna hålla demokratifientliga ytterlighetspartier i båda riktningar borta från Sveriges Riksdag och därmed slippa massa tjafs och månadsuppgörelser. Dessutom skulle säkert integrationen bli både bättre och mer kostnadseffektiv!

Pelle Leijon

Kanske är det politiska systemet en viktig skillnad. I USA är det Demokrater mot Republikaner vid nyval. I Sverige tillåter vi hur många partier som helst att sitta med i Riksdagen bara de uppnår 4 procent spärren. Det skulle teoretiskt kunna innebära att vi i framtiden kan ha 25 olika små partier i vår riksdag. I dag har Sveriges Riksdag åtta olika partier som vill föra fram sina åsikter och ytterligare ett parti pockar på uppmärksamhet vad gäller feminism. Mångfald är bra men ibland kan det också bli ett hinder. En fungerande demokrati behöver både vänster- och högersympatisörer. Men som det nu ser ut så vidgas tyvärr avståndet mellan vänster och höger genom de så kallade ytterlighetspartierna. Detta gör beslutsfattandet mer komplicerat.

Yttrande- och åsiktsfrihet måste värnas till varje pris, annars lever vi inte i en demokrati. Sverige har två stora partier S och M som i praktiken styr och opponerar detta land. Det borde räcka med dessa båda partier i Sveriges Riksdag, resten styrs ju ändå från Bryssel. Släng de så kallade partipiskorna och vidga vyerna inom respektive parti!

Det gäller också att väljarna slutar plocka russin ur kakan vid nästa val och istället lägger sin röst på de stora partierna. Då skulle Sverige kunna hålla demokratifientliga ytterlighetspartier i båda riktningar borta från Sveriges Riksdag och därmed slippa massa tjafs och månadsuppgörelser. Dessutom skulle säkert integrationen bli både bättre och mer kostnadseffektiv!

Pelle Leijon

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.