07 feb 2015 06:00

10 feb 2015 17:55

Landsbygdsbor ska känna trygghet

Rovdjur. Svar till VargNaturvän.

Vart i min artikel pratade jag om att utrota rovdjuren?

Det är inte det jag försöker få fram, utan det är att det ska fungera för de som bor på landsbygden. Kan de inte i sin vardag både som privatperson och företagare känna en trygghet och framtidstro, då måste man göra något åt problemen. Jag vet att det är de som tycker att vi ska ha mycket rovdjur, men på landsbygden är de utan tvekan en minoritet. Ska vi ha en politik där några få som inte bor på landsbygden ska bestämma hur det ska vara?

Det lyser tydligt igenom i din artikel att det inte ska bo så många på landsbygden, att vi ska lämna den orörd så att rovdjuren får leva för sig själva. Men vart i ditt tankesätt kommer den biologiska mångfalden in? Den kan enbart behållas med att vi bor och brukar jord och skog och att människor lever där. Där vi har stort tryck av något rovdjur är det soprent på andra smådjur, är det en biologisk mångfald?

I din sista del av artikeln utrycker du som jag tolkar att vi inte ska använda och bruka vår jord, skog och malmgruvor. Om det skulle vara en verklighet vore det en katastrof för Sveriges ekonomi. De är i dag ryggraden i svensk ekonomi, man kan tro att olika stora företag skulle vara det, men de kan över en natt flytta produktionen eller gå i konkurs.

Du utrycker också att vi ska tänka på våra barn i framtiden och det är precis det vi gör i Centerpartiet. Vi tror på en hållbar utveckling av vår natur, både för rekreation och produktion. Det ska var en självklarhet man ska kunna känna sig trygg och bekväm med sitt boende på landsbygden.

Landsbygden kommer även i framtiden att vara kärnan i Svensk ekonomi som Centerpartiet har många bra idéer om hur det ska göras.

Leif Andersson

Det är inte det jag försöker få fram, utan det är att det ska fungera för de som bor på landsbygden. Kan de inte i sin vardag både som privatperson och företagare känna en trygghet och framtidstro, då måste man göra något åt problemen. Jag vet att det är de som tycker att vi ska ha mycket rovdjur, men på landsbygden är de utan tvekan en minoritet. Ska vi ha en politik där några få som inte bor på landsbygden ska bestämma hur det ska vara?

Det lyser tydligt igenom i din artikel att det inte ska bo så många på landsbygden, att vi ska lämna den orörd så att rovdjuren får leva för sig själva. Men vart i ditt tankesätt kommer den biologiska mångfalden in? Den kan enbart behållas med att vi bor och brukar jord och skog och att människor lever där. Där vi har stort tryck av något rovdjur är det soprent på andra smådjur, är det en biologisk mångfald?

I din sista del av artikeln utrycker du som jag tolkar att vi inte ska använda och bruka vår jord, skog och malmgruvor. Om det skulle vara en verklighet vore det en katastrof för Sveriges ekonomi. De är i dag ryggraden i svensk ekonomi, man kan tro att olika stora företag skulle vara det, men de kan över en natt flytta produktionen eller gå i konkurs.

Du utrycker också att vi ska tänka på våra barn i framtiden och det är precis det vi gör i Centerpartiet. Vi tror på en hållbar utveckling av vår natur, både för rekreation och produktion. Det ska var en självklarhet man ska kunna känna sig trygg och bekväm med sitt boende på landsbygden.

Landsbygden kommer även i framtiden att vara kärnan i Svensk ekonomi som Centerpartiet har många bra idéer om hur det ska göras.

Leif Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.