06 feb 2015 06:00

09 feb 2015 16:32

Chans till goda förbindelser med Ryssland

INSÄNDARE: RysskräckIngvar Larsson

I april 2014 skrev undertecknad på denna sida om rysskräcken som seglade upp. Det var valår och Alliansen hade motvind i opinionen. Det räckte dock inte med rysskräcken. Alliansen förlorade ändå valet.

Nu är Alliansen i opposition och vill ha konflikt om medlemskap i NATO. Rysskräcken fortsätter. Alliansen hade regeringsmakten under åtta år med Fredrik Reinfeldt som statsminister utan att medlemskap i NATO togs upp. Under Alliansregeringen var man heller inte så engagerad för försvaret. Det var ett särintresse och man beslutade till och med om att ta bort den allmänna värnplikten. Nu låter det annorlunda. Nu är det NATO som gäller och vi skall skicka ut grabbar och tjejer i krig. Socialdemokraterna är dock tydliga med att Sverige inte skall vara medlemmar i NATO. Sverige skall fortsättningsvis vara ett neutralt land.

Det är bättre att fritt kunna ha bra relationer med världens länder och affärskontakter utan bindningar att gå ut i krig.

Vi får ofta rapporter om att statsminister Stefan Löfven är ute i världen för att stärka affärskontakter för Sverige.

Senast var det Etiopien. Sverige har redan i dag även stora affärskontakter med Ryssland. Det är inte bara IKEA.

Med Sverige utanför NATO och med Stefan Löfven som statsminister har vi goda möjligheter att även ha förtroendefulla kontakter med Ryssland. Förresten när kommer Stefan Löfven att besöka Ryssland?

Nu är Alliansen i opposition och vill ha konflikt om medlemskap i NATO. Rysskräcken fortsätter. Alliansen hade regeringsmakten under åtta år med Fredrik Reinfeldt som statsminister utan att medlemskap i NATO togs upp. Under Alliansregeringen var man heller inte så engagerad för försvaret. Det var ett särintresse och man beslutade till och med om att ta bort den allmänna värnplikten. Nu låter det annorlunda. Nu är det NATO som gäller och vi skall skicka ut grabbar och tjejer i krig. Socialdemokraterna är dock tydliga med att Sverige inte skall vara medlemmar i NATO. Sverige skall fortsättningsvis vara ett neutralt land.

Det är bättre att fritt kunna ha bra relationer med världens länder och affärskontakter utan bindningar att gå ut i krig.

Vi får ofta rapporter om att statsminister Stefan Löfven är ute i världen för att stärka affärskontakter för Sverige.

Senast var det Etiopien. Sverige har redan i dag även stora affärskontakter med Ryssland. Det är inte bara IKEA.

Med Sverige utanför NATO och med Stefan Löfven som statsminister har vi goda möjligheter att även ha förtroendefulla kontakter med Ryssland. Förresten när kommer Stefan Löfven att besöka Ryssland?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.