31 jan 2015 06:00

03 feb 2015 09:46

C lyfter fram kommunerna

Det är bra att Centerpartiet lyfter fram integrationsfrågorna under sina kommun- och landstingsdagar i Norrköping. Efter att både Kristdemokraterna och Folkpartiet tagit mod till sig och presenterat en del förslag på området är det nu Centerns tur.

Glädjande nog är förslagen över lag bra. Det är välgörande att bladet äntligen tas från munnen när det gäller kommunernas situation. Hittills har allianspartierna politiker på riksplanet inte lyssnat tillräcklig på kommunerna. De kommunalråd som knorrat har näpsts omgående.

Nu verkar det som om rikspolitiken äntligen hittat ut i landet. Att Centern lägger en stor vikt vid hur de 95 000 asylsökande som förväntas anlända till Sverige under året ska kunna mottas rent praktiskt, med allt vad det innebär av boende, skola och sjukvård, har säkert sin förklaring i att partiet i många landsbygdskommuner har en stark ställning.

En stor del av de anländande flyktingarna placeras ut i mindre kommuner. Som inte sällan har problem med industrier på tillbakagång och ett vikande befolkningsunderlag, och som en konsekvens av detta har lediga bostäder. Dessa kommuner måste, precis som Centern påpekar, kompenseras fullt ut. Allt annat är ohållbart.

En förklaring till Sverigedemokraternas framgångar på många mindre orter står att finna i ersättningen till kommunerna. Det är ett pedagogiskt problem att förklara för väljare, som redan tidigare känner sig marginaliserade, att byskolor läggs ned ena året men att det nästa år finns resurser till utbildningsplatser för asylsökande. Att staten tar ett tydligare ekonomiskt ansvar skulle sannolikt lösa upp stora delar av den här problematiken.

Andra viktiga åtgärder som Centern lyfter fram är att asylboendena fördelas på ett sådant sätt att inte en del mindre orter får ta emot fler asylsökande än boende. Som exempelvis i Hallnäs i Vindeln. Knappast ett recept för en lyckad integration.

Vidare vill partiet se över upphandlingen av boenden, både med avseende på stötande höga vinster och en god boendemiljö. Ytterligare problem att ta sig an är att många kommuner skolkar när det gäller flyktingmottagandet. Rika stockholmskommuner kan rimligen inte undkomma sitt ansvar med hänvisning till bostadsbrist.

Kristdemokraterna har lagt förslag ägnade att lösa bostadsbristen som C nu synes sälla sig till. Så som temporära bygglov och snabbt uppförda modulbostäder, bättre kommunikationer för att sprida boendena jämnare i landet.

Centern har också bra förslag för att hjälpa de asylsökande att bli anställningsbara. Språkundervisning och en snabb validering av utbildningar är bra förslag. Det finns ett inflöde av personer som har kvalificerade utbildningar och yrkeserfarenhet från sina tidigare hemländer. Att inte så fort som möjligt se till att dessa färdigheter kommer till användning är ett enormt slöseri.

Borgerligheten håller uppenbarligen på att kvickna till i fråga om integrationen. Det är utmärkt, utan en egen politik lämnar man fältet fritt för extremerna MP och SD.

Greger Ekman

Det är bra att Centerpartiet lyfter fram integrationsfrågorna under sina kommun- och landstingsdagar i Norrköping. Efter att både Kristdemokraterna och Folkpartiet tagit mod till sig och presenterat en del förslag på området är det nu Centerns tur.

Glädjande nog är förslagen över lag bra. Det är välgörande att bladet äntligen tas från munnen när det gäller kommunernas situation. Hittills har allianspartierna politiker på riksplanet inte lyssnat tillräcklig på kommunerna. De kommunalråd som knorrat har näpsts omgående.

Nu verkar det som om rikspolitiken äntligen hittat ut i landet. Att Centern lägger en stor vikt vid hur de 95 000 asylsökande som förväntas anlända till Sverige under året ska kunna mottas rent praktiskt, med allt vad det innebär av boende, skola och sjukvård, har säkert sin förklaring i att partiet i många landsbygdskommuner har en stark ställning.

En stor del av de anländande flyktingarna placeras ut i mindre kommuner. Som inte sällan har problem med industrier på tillbakagång och ett vikande befolkningsunderlag, och som en konsekvens av detta har lediga bostäder. Dessa kommuner måste, precis som Centern påpekar, kompenseras fullt ut. Allt annat är ohållbart.

En förklaring till Sverigedemokraternas framgångar på många mindre orter står att finna i ersättningen till kommunerna. Det är ett pedagogiskt problem att förklara för väljare, som redan tidigare känner sig marginaliserade, att byskolor läggs ned ena året men att det nästa år finns resurser till utbildningsplatser för asylsökande. Att staten tar ett tydligare ekonomiskt ansvar skulle sannolikt lösa upp stora delar av den här problematiken.

Andra viktiga åtgärder som Centern lyfter fram är att asylboendena fördelas på ett sådant sätt att inte en del mindre orter får ta emot fler asylsökande än boende. Som exempelvis i Hallnäs i Vindeln. Knappast ett recept för en lyckad integration.

Vidare vill partiet se över upphandlingen av boenden, både med avseende på stötande höga vinster och en god boendemiljö. Ytterligare problem att ta sig an är att många kommuner skolkar när det gäller flyktingmottagandet. Rika stockholmskommuner kan rimligen inte undkomma sitt ansvar med hänvisning till bostadsbrist.

Kristdemokraterna har lagt förslag ägnade att lösa bostadsbristen som C nu synes sälla sig till. Så som temporära bygglov och snabbt uppförda modulbostäder, bättre kommunikationer för att sprida boendena jämnare i landet.

Centern har också bra förslag för att hjälpa de asylsökande att bli anställningsbara. Språkundervisning och en snabb validering av utbildningar är bra förslag. Det finns ett inflöde av personer som har kvalificerade utbildningar och yrkeserfarenhet från sina tidigare hemländer. Att inte så fort som möjligt se till att dessa färdigheter kommer till användning är ett enormt slöseri.

Borgerligheten håller uppenbarligen på att kvickna till i fråga om integrationen. Det är utmärkt, utan en egen politik lämnar man fältet fritt för extremerna MP och SD.

Greger Ekman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.