21 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Viktigt att se barnens bästa

Socialtjänsten

Äntligen någon som vågar stå upp för barnen mot socialtjänsten. Socialtjänsten säger att man ”ser till barnets bästa”. Hur och när?

När man enligt skolpsykologen inte hunnit komma på möten och sen vill lägga över en del av sitt ansvar på skolan.

Läser man alla anmälningar i Sverige som socialtjänsten får, så ser man inte ”till barnets bästa” någon gång utan till någon förälders fördel och sin egen, för att bli av med ärendet så fort som möjligt. Därefter får man ett trasigt barn som skolan/förälder skall försöka ta

hand om och hjälpa.

Rätten att bli hörd gäller enligt Barnkonventionen alla barn oavsett ålder eller funktionsnedsättningar, så det kommer att ställas stora krav på socialtjänsten i framtiden när nuvarande regering kommer att göra lag av Barnkonventionen.

IVO borde granska alla socialtjänster i landet så fler barn slipper få skador för livet.

All heder till den skolpsykolog som anmälde socialtjänsten.

När man enligt skolpsykologen inte hunnit komma på möten och sen vill lägga över en del av sitt ansvar på skolan.

Läser man alla anmälningar i Sverige som socialtjänsten får, så ser man inte ”till barnets bästa” någon gång utan till någon förälders fördel och sin egen, för att bli av med ärendet så fort som möjligt. Därefter får man ett trasigt barn som skolan/förälder skall försöka ta

hand om och hjälpa.

Rätten att bli hörd gäller enligt Barnkonventionen alla barn oavsett ålder eller funktionsnedsättningar, så det kommer att ställas stora krav på socialtjänsten i framtiden när nuvarande regering kommer att göra lag av Barnkonventionen.

IVO borde granska alla socialtjänster i landet så fler barn slipper få skador för livet.

All heder till den skolpsykolog som anmälde socialtjänsten.

  • Helge

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.