17 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Välkommen till Skaraborg, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Debatt:

Landsbygd. Vänsterregeringens landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör sitt första besök i Skaraborg. Detta bara ett par veckor efter att Landsbygdsdepartementet gått i graven och statsrådet flyttat in på Näringsdepartementet.

Att miljöpartiet i regeringen drivit att landsbygden inte skall ha eget departement är inte förvånande för oss som bor och verkar på landsbygden, men det förpliktigar nu för nye statsrådet att ge besked. Vänsterregeringen har nu verkat i 100 dagar och vilka konkreta besked för att jobben skall bli fler i Skaraborg kommer Sven-Erik Bucht (S) med ?

Mjölkproduktion är i akut kris. Sverige har det lägsta mjölkpriset till bonden på mer än 30 år i kombination med dyrare foder och andra insatsvaror gör att hela näringen darrar, påpekar Lantbrukarnas Riksförbund med flera. Sveriges konkurrenskraft på landsbygden får inte äventyras. På vilket sätt kommer statsrådet Bucht (S) se till att miljöpartiet med iver att fördyra och försvåra för landsbygden inte få inflytande över gröna näringar?

Alternativen för Sveriges framtid och landsbygdens utveckling är tydliga. Moderaterna och Alliansens arbetslinje står mot den rödgröna regeringens bidragslinje med ökade kostnader för företag och jobben och inte minst oss som lever, verkar och bor på landsbygden. Hade vänsterregeringens budget vunnit för 2015 hade det inneburit pålagor bland annat genom att göra det mycket dyrare, närmare 9 miljarder, för att anställa unga, vilket företagen skulle betala och lett till färre jobb och anställda.

Dessutom ville (S) och (MP) öka kostnader för transporter genom vägslitageavgift, ny skatt på gödsel, avgifter på djurskydd och ökade löneskatter för att anställa äldre personer. Fördyrningar för inte minst människor och företag på landsbygden. Detta är inte rätt väg att gå om hela landet ska kunna utvecklas.

Moderaterna och Alliansen vill tvärtom, att vi behöver underlätta ännu mer för unga, inte minst att få ett första riktigt jobb och för äldre att fortsätta arbeta om man kan och vill. Därtill göra det enklare och billigare för företag att anställa fler. Landsbygden ska inte straffas (S). Landsbygden behöver framtidstro!

Ökade avgifter och skatter att finansiera högre bidrag för att inte arbeta kommer aldrig leda till högre tillväxt, fler jobb, fler företag och landsbygdsutveckling. Alliansens tydliga arbetslinje behövs i Skaraborg. Vilka konkreta besked har landsbygdsministern till Skaraborg för att jobben skall bli fler, produktionsjordbruket och vår förädling av landsbygden öka?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Lars Gezelius, lantbrukare, Vedum

Anderz Erlandson, lantbrukare, Larv

Att miljöpartiet i regeringen drivit att landsbygden inte skall ha eget departement är inte förvånande för oss som bor och verkar på landsbygden, men det förpliktigar nu för nye statsrådet att ge besked. Vänsterregeringen har nu verkat i 100 dagar och vilka konkreta besked för att jobben skall bli fler i Skaraborg kommer Sven-Erik Bucht (S) med ?

Mjölkproduktion är i akut kris. Sverige har det lägsta mjölkpriset till bonden på mer än 30 år i kombination med dyrare foder och andra insatsvaror gör att hela näringen darrar, påpekar Lantbrukarnas Riksförbund med flera. Sveriges konkurrenskraft på landsbygden får inte äventyras. På vilket sätt kommer statsrådet Bucht (S) se till att miljöpartiet med iver att fördyra och försvåra för landsbygden inte få inflytande över gröna näringar?

Alternativen för Sveriges framtid och landsbygdens utveckling är tydliga. Moderaterna och Alliansens arbetslinje står mot den rödgröna regeringens bidragslinje med ökade kostnader för företag och jobben och inte minst oss som lever, verkar och bor på landsbygden. Hade vänsterregeringens budget vunnit för 2015 hade det inneburit pålagor bland annat genom att göra det mycket dyrare, närmare 9 miljarder, för att anställa unga, vilket företagen skulle betala och lett till färre jobb och anställda.

Dessutom ville (S) och (MP) öka kostnader för transporter genom vägslitageavgift, ny skatt på gödsel, avgifter på djurskydd och ökade löneskatter för att anställa äldre personer. Fördyrningar för inte minst människor och företag på landsbygden. Detta är inte rätt väg att gå om hela landet ska kunna utvecklas.

Moderaterna och Alliansen vill tvärtom, att vi behöver underlätta ännu mer för unga, inte minst att få ett första riktigt jobb och för äldre att fortsätta arbeta om man kan och vill. Därtill göra det enklare och billigare för företag att anställa fler. Landsbygden ska inte straffas (S). Landsbygden behöver framtidstro!

Ökade avgifter och skatter att finansiera högre bidrag för att inte arbeta kommer aldrig leda till högre tillväxt, fler jobb, fler företag och landsbygdsutveckling. Alliansens tydliga arbetslinje behövs i Skaraborg. Vilka konkreta besked har landsbygdsministern till Skaraborg för att jobben skall bli fler, produktionsjordbruket och vår förädling av landsbygden öka?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Lars Gezelius, lantbrukare, Vedum

Anderz Erlandson, lantbrukare, Larv

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.