16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Sänk hastigheten på väg 26

INSÄNDARE: Trafiksäkerhet

Sedan ombyggnaden av väg 26 har det skett ett mycket stort antal trafikolyckor/avåkningar mellan Askevik och Otterbäckens södra infart, några med dödlig utgång.

Bara i år kan vi räkna till två olyckor. Förmodligen finns det flera orsaker till dessa olyckor, men om inblandade fordon hållit lite lägre hastigheter skulle situationen med all sannolikhet sett annorlunda ut. Längs detta vägavsnitt löper en gång- och cykelbana och bara vid en kortare sträcka finns vajerräcke som skydd.

I dag råder här 90 km/h. Sträckan trafikeras av en hög andel tung trafik och under vinterhalvåret ökar trafiken avsevärt på grund av fjällresenärer. Att sänka hastighetsbegränsningen här är nödvändigt för att minska antalet olyckor fortsättningsvis.

Bara i år kan vi räkna till två olyckor. Förmodligen finns det flera orsaker till dessa olyckor, men om inblandade fordon hållit lite lägre hastigheter skulle situationen med all sannolikhet sett annorlunda ut. Längs detta vägavsnitt löper en gång- och cykelbana och bara vid en kortare sträcka finns vajerräcke som skydd.

I dag råder här 90 km/h. Sträckan trafikeras av en hög andel tung trafik och under vinterhalvåret ökar trafiken avsevärt på grund av fjällresenärer. Att sänka hastighetsbegränsningen här är nödvändigt för att minska antalet olyckor fortsättningsvis.

  • Hoppfull om lägre olycksstatistik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.