16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 14:47

Integration - vår viktigaste fråga

Debatt:

Integration. Kanske är det så att Sverigedemokraternas framgångar har fört med sig åtminstone en god sak. Migrationsfrågan och integrationspolitiken har kommit lite mer i fokus även för de andra etablerade partierna. Dock ännu icke så mycket att de förtjänar en överenskommelse om samverkan mellan blocken.

Kd har kommit med förslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och vi hör hur de andra partierna i tysthet snickrar på egna initiativ och lösningar. I avvaktan på en nationell samsyn och satsning på en bättre fungerande migrations- och integrationspolitik skulle en ”lagom” stor kommun som Mariestad kunna visa på goda exempel. Vi skulle med små medel och omgående kunna bilda ett blocköverskridande integrationspolitiskt råd med uppgift att initiera, finansiera och driva konkreta satsningar för att klara jobb och bostäder och för att intensifiera svenskundervisningen.

Hur många som kan få asyl avgörs ju på nationell nivå men vår ambition i Mariestad måste vara att de vi tar emot ska känna att de kommit till ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter och som gör vårt bästa för att varje individ skall ges förutsättningar att skapa sig ett nytt liv hos och med oss. Det finns ingen trollformel för detta. Vad vi emellertid kan räkna med är att vi framöver fortlöpande behöver engagera oss i dessa frågor. Så låt oss därför sätta spaden i jorden. Med vilja, kompetens och energi kan mycket göras: Förbättra samarbetet mellan kommunen (socialtjänst och skola), Länsstyrelsen, Migrationsverket, näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Jag är övertygad om alla parter skulle välkomna detta. Skapa balans och framförhållning i kommunens flyktingmottagning så att denna kan ske på ett planerat och värdigt sätt och så att berörda tjänstemän slipper bränna ut sig. Det kan heller inte få vara Bert Karlsson som bestämmer fördelningen av asylboenden i landet och vi vill inte heller att någon skall behöva bo en längre tid under de förhållanden som råder på till exempel förläggningen i Lugnås.

Satsa resurser för att få fram jobb, bostäder och svenskundervisning för de med klara uppehållstillstånd. Dit hör till exempel direkta insatser med intensivutbildning i svenska för grupper med teknisk utbildning, sjukvårdsutbildning med mera och breda praktikprogram inom vård och omsorg, näringsliv och förvaltning.

Utnyttja det civila samhällets både vilja och förmåga att hjälpa till. Många 65+ are skulle säkert kunna tänka sig att jobba ett antal timmar i veckan med att hjälpa till med träning i svenska, förklara hur det svenska samhället fungerar, vara mentorer med mera. Här behöver vi hitta nya arbetssätt!

Satsa mer resurser på att hjälpa till vid validering av utbildning. Det måste gå att snabba upp processen utan att minska rättssäkerheten. Nyanlända vill inget hellre än att få utnyttja sin kompetens och komma i arbete. Ta tillvara den generösa viljan som finns hos det lokala och regionala näringslivet att ställa upp. Se till att även utlandsfödda får bidra aktivt med sina erfarenheter. De om några borde ha idéer om hur vår asyl- och mottagningspolitik kan bli bättre.

Ett blocköverskridande integrationspolitiskt råd ger en signal om att vi bryr oss och om att vi är övertygade om att detta är en viktig investering för framtiden. Det är också ett tydligt ställningstagande för kulturell mångfald och för hur vi vill se Mariestad och Sverige utvecklas samtidigt som vi gör en tydlig markering mot främlingsfientlighet och egoism.

Lars Idunger (FP)

Kd har kommit med förslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och vi hör hur de andra partierna i tysthet snickrar på egna initiativ och lösningar. I avvaktan på en nationell samsyn och satsning på en bättre fungerande migrations- och integrationspolitik skulle en ”lagom” stor kommun som Mariestad kunna visa på goda exempel. Vi skulle med små medel och omgående kunna bilda ett blocköverskridande integrationspolitiskt råd med uppgift att initiera, finansiera och driva konkreta satsningar för att klara jobb och bostäder och för att intensifiera svenskundervisningen.

Hur många som kan få asyl avgörs ju på nationell nivå men vår ambition i Mariestad måste vara att de vi tar emot ska känna att de kommit till ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter och som gör vårt bästa för att varje individ skall ges förutsättningar att skapa sig ett nytt liv hos och med oss. Det finns ingen trollformel för detta. Vad vi emellertid kan räkna med är att vi framöver fortlöpande behöver engagera oss i dessa frågor. Så låt oss därför sätta spaden i jorden. Med vilja, kompetens och energi kan mycket göras: Förbättra samarbetet mellan kommunen (socialtjänst och skola), Länsstyrelsen, Migrationsverket, näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Jag är övertygad om alla parter skulle välkomna detta. Skapa balans och framförhållning i kommunens flyktingmottagning så att denna kan ske på ett planerat och värdigt sätt och så att berörda tjänstemän slipper bränna ut sig. Det kan heller inte få vara Bert Karlsson som bestämmer fördelningen av asylboenden i landet och vi vill inte heller att någon skall behöva bo en längre tid under de förhållanden som råder på till exempel förläggningen i Lugnås.

Satsa resurser för att få fram jobb, bostäder och svenskundervisning för de med klara uppehållstillstånd. Dit hör till exempel direkta insatser med intensivutbildning i svenska för grupper med teknisk utbildning, sjukvårdsutbildning med mera och breda praktikprogram inom vård och omsorg, näringsliv och förvaltning.

Utnyttja det civila samhällets både vilja och förmåga att hjälpa till. Många 65+ are skulle säkert kunna tänka sig att jobba ett antal timmar i veckan med att hjälpa till med träning i svenska, förklara hur det svenska samhället fungerar, vara mentorer med mera. Här behöver vi hitta nya arbetssätt!

Satsa mer resurser på att hjälpa till vid validering av utbildning. Det måste gå att snabba upp processen utan att minska rättssäkerheten. Nyanlända vill inget hellre än att få utnyttja sin kompetens och komma i arbete. Ta tillvara den generösa viljan som finns hos det lokala och regionala näringslivet att ställa upp. Se till att även utlandsfödda får bidra aktivt med sina erfarenheter. De om några borde ha idéer om hur vår asyl- och mottagningspolitik kan bli bättre.

Ett blocköverskridande integrationspolitiskt råd ger en signal om att vi bryr oss och om att vi är övertygade om att detta är en viktig investering för framtiden. Det är också ett tydligt ställningstagande för kulturell mångfald och för hur vi vill se Mariestad och Sverige utvecklas samtidigt som vi gör en tydlig markering mot främlingsfientlighet och egoism.

Lars Idunger (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.