16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Är det även cykelbana?

TRAFIK

Det är svårt att veta om det är både gång- och cykelbana genom Otterbäcken. Det vore lämpligt om det sattes upp skyltar som är brukligt.

Det måste väl vara något som glömdes när den nu fina genomfarten renoverades för några år sedan.

Det är svårt att veta om det är både gång- och cykelbana genom Otterbäcken. Det vore lämpligt om det sattes upp skyltar som är brukligt.

Det måste väl vara något som glömdes när den nu fina genomfarten renoverades för några år sedan.

  • TorBjörn Lööf

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.