13 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Möjligt att lämna platsen vid större poliskontroller

Polis

Angående misstänkt rattfull polis.

Under rubriken ”Fria ord” skrevs den 26 november ett inlägg av signaturen ”punkt slut” och några dagar senare ytterligare ett inlägg av annan tyckare med liknade innehåll. Båda var upprörda över hur poliserna på platsen kunde låta den misstänkte (som är polis) tillåtas att lämna sin bil på kontrollplatsen för att sedan ta sig hem och dricka alkohol och på så sätt undgå ansvar för trafiknykterhetsbrott.

Signaturen ”punkt slut” berättar om hur det gick till när han vid annat tillfälle stoppats och kontrollerats. Han jämför sedan med detta tillfälle och tar för givet att poliserna på platsen bara haft en person inne för kontroll. Jag vet inte hur det varit vid det här aktuella tillfället, men förmodar att kanske flera fordon i följd vinkats in för kontroll.

En kontroll vid sådana här tillfällen brukar genomföras av två eller tre poliser varvid den ena stoppar och dirigerar in bilar till en plats vid sidan av vägen. Den andra polisen kontrollerar sedan förarna i den ordning som bilarna kommit in. Den polismannen har ingen konstant kontroll på fordonen bakom. En förare här kan utan vidare lämna bilen och gå från platsen utan att detta upptäcks. Den polisman som stoppat och dirigerar in de bilar som kommer har då ryggen vänd mot tidigare intagna bilar och kan därför inte ha direkt kontroll över vad som sker i kontrollkön. Den stoppande polisen har däremot konstant uppmärksamhet på den eller de bilar han ska stoppa. Det förekommer att bilförare med dåligt samvete viker av på en nära gata eller vänder om för att slippa bli kontrollerade.

Tyckaren nr två menar att polisen måste ha känt att det luktade alkohol från föraren vid kontrollen. Vet denne tyckare att polisen haft sådan närkontakt med den misstänkte, har han själv varit med på platsen och sett detta? Har någon av de två tyckarna över huvud taget funnits på plats vid aktuellt tillfälle?

Jag har under den dryga månad som förflutit sedan skrivningarna startat väntat på ett bemötande (förklaring till hur det hela kan ha tillgått) från de berörda eller någon ansvarig i deras ställe. Någon sådan har jag inte sett.

Om det finns minsta misstanke om att de kontrollerande poliserna skull ha hjälpt en kollega att undgå ansvar så är det viktigt att detta blir utrett i laga ordning. Om det inte finns mera substans i anklagelserna än vad nu framkommit anser jag att dessa är ytterst beklagliga och ovederhäftiga.

Angående misstänkt rattfull polis.

Under rubriken ”Fria ord” skrevs den 26 november ett inlägg av signaturen ”punkt slut” och några dagar senare ytterligare ett inlägg av annan tyckare med liknade innehåll. Båda var upprörda över hur poliserna på platsen kunde låta den misstänkte (som är polis) tillåtas att lämna sin bil på kontrollplatsen för att sedan ta sig hem och dricka alkohol och på så sätt undgå ansvar för trafiknykterhetsbrott.

Signaturen ”punkt slut” berättar om hur det gick till när han vid annat tillfälle stoppats och kontrollerats. Han jämför sedan med detta tillfälle och tar för givet att poliserna på platsen bara haft en person inne för kontroll. Jag vet inte hur det varit vid det här aktuella tillfället, men förmodar att kanske flera fordon i följd vinkats in för kontroll.

En kontroll vid sådana här tillfällen brukar genomföras av två eller tre poliser varvid den ena stoppar och dirigerar in bilar till en plats vid sidan av vägen. Den andra polisen kontrollerar sedan förarna i den ordning som bilarna kommit in. Den polismannen har ingen konstant kontroll på fordonen bakom. En förare här kan utan vidare lämna bilen och gå från platsen utan att detta upptäcks. Den polisman som stoppat och dirigerar in de bilar som kommer har då ryggen vänd mot tidigare intagna bilar och kan därför inte ha direkt kontroll över vad som sker i kontrollkön. Den stoppande polisen har däremot konstant uppmärksamhet på den eller de bilar han ska stoppa. Det förekommer att bilförare med dåligt samvete viker av på en nära gata eller vänder om för att slippa bli kontrollerade.

Tyckaren nr två menar att polisen måste ha känt att det luktade alkohol från föraren vid kontrollen. Vet denne tyckare att polisen haft sådan närkontakt med den misstänkte, har han själv varit med på platsen och sett detta? Har någon av de två tyckarna över huvud taget funnits på plats vid aktuellt tillfälle?

Jag har under den dryga månad som förflutit sedan skrivningarna startat väntat på ett bemötande (förklaring till hur det hela kan ha tillgått) från de berörda eller någon ansvarig i deras ställe. Någon sådan har jag inte sett.

Om det finns minsta misstanke om att de kontrollerande poliserna skull ha hjälpt en kollega att undgå ansvar så är det viktigt att detta blir utrett i laga ordning. Om det inte finns mera substans i anklagelserna än vad nu framkommit anser jag att dessa är ytterst beklagliga och ovederhäftiga.

  • K-Å Johansson pens. polis.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.