13 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Gör det enklare och billigare att bygga

Debatt: Bostäder

Bostadsmarknad. Vi ser tydligt att den svenska bostadsmarknaden har stora utmaningar just nu och i framtiden. Det råder en stor bostadsbrist i stora delar av landet.

Studenter kan inte flytta till studieorterna; företagare kan inte anställa då de framtida anställda inte får en bostad; äldre som vill sälja sitt hus och flytta till något mindre har inte den möjligheten då det saknas mindre bostäder.

Bostadsmarknaden är stel och inte fungerande. Till detta så byggs det också för lite bostäder på många håll; oavsett vilken upplåtelseform det är så som hyresrätt; bostadsrätt eller småhus. Lösningen på dessa utmaningar är en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och mer balans mellan tillgång och efterfrågan.

För att vi skall få en fungerande bostadsmarknad där det finns ett utbud och efterfrågan som är i balans krävs det att det finns en konkurrenskraftig ekonomi, där jobb skapas och studier möjliggörs. Byggföretagen och bostadsföretagen måste våga bygga nytt! Det är faktiskt så att varje ny bostad som produceras bidrar till en rörligare bostadsmarknad samt att det skapar förutsättningar för att andra företag ska våga satsa på att nyanställa; då det finns bostäder till de anställda.

För att nå dit krävs det att det blir lägre byggkostnader och enklare att få ett bygglov och komma igång med byggandet. Vi ser att bostadsproduktionskostnaden i Sverige är högst i Europa vilket givetvis leder till en låg bostadsproduktion.

Centerpartiet har en närodlad politik som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad och att vi kommer till rätta med de problem som finns med den låga bostadsproduktionen.

Några förslag är:

Regelförenklingar. Exempelvis att det enkla förfarandet inom PBL blir standard. Genom att minska krånglet blir det lönsammare att bygga.

Friare hyressättning. Låt läget, standard och efterfrågan få en större påverkan på hyrorna. Detta skulle sätta fart på nyproduktionen.

Kortare handläggningstider. Långa handläggningstider och okynnesöverklagningar gör att det blir långa handläggningstider. Med färre överklagandeinstanser och restriktioner som försvårar okynnesöverklagande kortas handläggningstiderna.

Hans Johansson

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen Skaraborg, Falköping

Studenter kan inte flytta till studieorterna; företagare kan inte anställa då de framtida anställda inte får en bostad; äldre som vill sälja sitt hus och flytta till något mindre har inte den möjligheten då det saknas mindre bostäder.

Bostadsmarknaden är stel och inte fungerande. Till detta så byggs det också för lite bostäder på många håll; oavsett vilken upplåtelseform det är så som hyresrätt; bostadsrätt eller småhus. Lösningen på dessa utmaningar är en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och mer balans mellan tillgång och efterfrågan.

För att vi skall få en fungerande bostadsmarknad där det finns ett utbud och efterfrågan som är i balans krävs det att det finns en konkurrenskraftig ekonomi, där jobb skapas och studier möjliggörs. Byggföretagen och bostadsföretagen måste våga bygga nytt! Det är faktiskt så att varje ny bostad som produceras bidrar till en rörligare bostadsmarknad samt att det skapar förutsättningar för att andra företag ska våga satsa på att nyanställa; då det finns bostäder till de anställda.

För att nå dit krävs det att det blir lägre byggkostnader och enklare att få ett bygglov och komma igång med byggandet. Vi ser att bostadsproduktionskostnaden i Sverige är högst i Europa vilket givetvis leder till en låg bostadsproduktion.

Centerpartiet har en närodlad politik som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad och att vi kommer till rätta med de problem som finns med den låga bostadsproduktionen.

Några förslag är:

Regelförenklingar. Exempelvis att det enkla förfarandet inom PBL blir standard. Genom att minska krånglet blir det lönsammare att bygga.

Friare hyressättning. Låt läget, standard och efterfrågan få en större påverkan på hyrorna. Detta skulle sätta fart på nyproduktionen.

Kortare handläggningstider. Långa handläggningstider och okynnesöverklagningar gör att det blir långa handläggningstider. Med färre överklagandeinstanser och restriktioner som försvårar okynnesöverklagande kortas handläggningstiderna.

Hans Johansson

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen Skaraborg, Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.