11 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Vad lär man på körskolan?

Jag ser en insändare om att få bilar stannar vid övergångsställe. Måste då berätta en liten händelse 2014.

Jag ser mig alltid för noga och låter bilarna passera och så även denna dag vid övergångsstället Kungsgatan strax efter bron mot staden. När jag efter noggrant sett mig för går ut på övergångsstället kommer en körskolebil med en elev bakom ratten och hänger sig på tutan när jag är mitt på. Övningsläraren var med! Lär man ut att man ska skrämma äldre som går lite saktare nuförtiden?

Jag ser mig alltid för noga och låter bilarna passera och så även denna dag vid övergångsstället Kungsgatan strax efter bron mot staden. När jag efter noggrant sett mig för går ut på övergångsstället kommer en körskolebil med en elev bakom ratten och hänger sig på tutan när jag är mitt på. Övningsläraren var med! Lär man ut att man ska skrämma äldre som går lite saktare nuförtiden?

  • Kalle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.