11 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Jobbskaparna måste vara i fokus

Debatt :

Näringsliv. Den senaste tidens politiska turbulens har lett till en inskränkt debatt om vem som sträckte ut handen och vem som knuffade med armbågen. Nu är det hög tid att börja tala väsentligheter.

I Sverige är vi med rätta stolta över våra framgångsrika företag. Men alltför få inser att dessa ständigt utmanas av nya konkurrenter. Samtidigt innebär digitalisering och internationalisering fantastiska möjligheter - om vi lyckas hänga med i utvecklingen. Företag och företagsamma människor måste ha bästa möjliga förutsättningar att investera, växa och utveckla sin verksamhet. Det gäller både det stora exportföretaget och det nystartade tjänsteföretaget. Alla företag behöver goda förutsättningar.

Den grundläggande frågan som politiker på alla nivåer borde ställa sig är därför: Vill vi göra det lättare eller svårare för jobbskaparna? Att undanröja hinder för företagsamma människor och stärka företagsamheten i hela landet är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för Sverige.

Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Under sin första tid vid makten har regeringen presenterat en rad jobbfientliga förslag som gjort många företagare bestörta: Stopp för valfrihet i välfärden, höjda marginalskatter, höjda skatter på ungdomars arbete samt nedläggningshot mot Bromma flygplats för att ta några exempel. Det är inte en politik för jobb och välfärd.

Vi möter varje dag företagare. Många är frustrerade. De förstår inte hur politiker kan strunta i att lyssna till jobbskaparna. Hur de kan undvika att inse att företagen är basen för resurserna till välfärden. Hur de kan vilja förbjuda vinster. Och hur de kan tro att vi klarar den internationella konkurrensen utan fungerande energisystem och infrastruktur.

Sverige behöver en politik för fler nya jobb, som underlättar för jobbskapare att växa och som ger unga och nyanlända möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är om det debatten borde handla.

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv

Elisabeth Sandberg, regionchef, Västra Götaland

I Sverige är vi med rätta stolta över våra framgångsrika företag. Men alltför få inser att dessa ständigt utmanas av nya konkurrenter. Samtidigt innebär digitalisering och internationalisering fantastiska möjligheter - om vi lyckas hänga med i utvecklingen. Företag och företagsamma människor måste ha bästa möjliga förutsättningar att investera, växa och utveckla sin verksamhet. Det gäller både det stora exportföretaget och det nystartade tjänsteföretaget. Alla företag behöver goda förutsättningar.

Den grundläggande frågan som politiker på alla nivåer borde ställa sig är därför: Vill vi göra det lättare eller svårare för jobbskaparna? Att undanröja hinder för företagsamma människor och stärka företagsamheten i hela landet är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för Sverige.

Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Under sin första tid vid makten har regeringen presenterat en rad jobbfientliga förslag som gjort många företagare bestörta: Stopp för valfrihet i välfärden, höjda marginalskatter, höjda skatter på ungdomars arbete samt nedläggningshot mot Bromma flygplats för att ta några exempel. Det är inte en politik för jobb och välfärd.

Vi möter varje dag företagare. Många är frustrerade. De förstår inte hur politiker kan strunta i att lyssna till jobbskaparna. Hur de kan undvika att inse att företagen är basen för resurserna till välfärden. Hur de kan vilja förbjuda vinster. Och hur de kan tro att vi klarar den internationella konkurrensen utan fungerande energisystem och infrastruktur.

Sverige behöver en politik för fler nya jobb, som underlättar för jobbskapare att växa och som ger unga och nyanlända möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är om det debatten borde handla.

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv

Elisabeth Sandberg, regionchef, Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.