11 jan 2015 06:01

23 jan 2015 13:57

E20 - en katastrof

Det har skrivits och talats mycket om E20 och de vägavsnitt som kan liknas vid en ”kostig”. Det senaste vi kunnat ta del av är att Regionen och berörda kommuner skall medfinansiera en eventuell utbyggnad. Jag hävdar att denna typ av finansiering måste vara en desperat lösning på grund av att region- och kommunledningar har resignerat. Utbyggnad och underhåll av Europavägar måste väl ändå vara ett statligt ansvar.

Att nöja sig med 2+1-väg upprör alla som tycker att denna lösning är ett slag i ansiktet mot alla som är beroende av att E20 håller en standard som man kan fordra av en Europaväg mellan Sveriges två största städer. Under vår senaste resa i bland annat Frankrike och Spanien körde vi på nybyggda motorvägar där man inte fick ta ut någon avgift som annars är regel. Detta var inte tillåtet då dessa vägsträckor var byggda med hjälp av EU-bidrag. Om dessa två länder fick ekonomiskt stöd för vägbyggnation så blir min fråga, har inte Sverige samma rätt till EU-bidrag eller skall vi bara bidra med pengar till unionen?

Snart är utbyggnaden genomförd mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping, Ulricehamn och Borås med motorvägstandard. Detta resulterar i att norra delarna av Västra Götaland kommer att hamna ännu mer i skymundan och riskerar att drabbas av samma vakuum som Dalsland och delar av Värmland befinner sig i. Detta kommer med all säkerhet att starkt hämma framtida utveckling i norra delarna av regionen. Mariestad som förr var ett administrativt centrum för Skaraborgs län och med god sysselsättningsförmåga och som har utarmats kraftigt trots att ansvariga politiker hävdat att gå med i regionen skulle stärka oss i framtiden. Jo, jag tackar. De som har trafik- och vägnät som ansvarsområde pratar om sin ”nollvision” och att målet är att ingen skall behöva dö eller skadas svårt i trafiken. Deras åtgärd var att sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim på stora delar av E20. Resultatet blev att en del fordon framförs lagligt, det vill säga 80 km/tim. Långtradare och bussar kör 90-95 km/tim utom när GPS:en varnar för fartkamera. Andra kör som tidigare, 90-110 km/tim så man får behålla körkortet om den mobila fartkameran skulle vara i bruk på sträckan. Långtradare och bussar flåsar i nacken på de som kör lagligt. De som kör som om dom vore odödliga kör just så.

Allt resulterar i ännu mer irritation och riskfyllda omkörningar och kritiska händelser. Som jag ser det handlar det i första hand att människor skall ha rätt till att kunna färdas på E20 utan att riskera sina liv på grund av vägens trafiksäkerhetsstandard. I andra hand att norra delarna av regionen skall ges samma möjligheter att utvecklas på alla plan och inte riskera att hamna i bakvatten när företag skall ta beslut om nyetableringa eller utbyggnad av befintlig verksamhet. Vi måste ställa krav på beslutsfattare på alla nivåer så att de inser sin uppgift och allvaret i E20:s betydelse för att spara liv och för vår gemensamma utveckling och framtid.

Att nöja sig med 2+1-väg upprör alla som tycker att denna lösning är ett slag i ansiktet mot alla som är beroende av att E20 håller en standard som man kan fordra av en Europaväg mellan Sveriges två största städer. Under vår senaste resa i bland annat Frankrike och Spanien körde vi på nybyggda motorvägar där man inte fick ta ut någon avgift som annars är regel. Detta var inte tillåtet då dessa vägsträckor var byggda med hjälp av EU-bidrag. Om dessa två länder fick ekonomiskt stöd för vägbyggnation så blir min fråga, har inte Sverige samma rätt till EU-bidrag eller skall vi bara bidra med pengar till unionen?

Snart är utbyggnaden genomförd mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping, Ulricehamn och Borås med motorvägstandard. Detta resulterar i att norra delarna av Västra Götaland kommer att hamna ännu mer i skymundan och riskerar att drabbas av samma vakuum som Dalsland och delar av Värmland befinner sig i. Detta kommer med all säkerhet att starkt hämma framtida utveckling i norra delarna av regionen. Mariestad som förr var ett administrativt centrum för Skaraborgs län och med god sysselsättningsförmåga och som har utarmats kraftigt trots att ansvariga politiker hävdat att gå med i regionen skulle stärka oss i framtiden. Jo, jag tackar. De som har trafik- och vägnät som ansvarsområde pratar om sin ”nollvision” och att målet är att ingen skall behöva dö eller skadas svårt i trafiken. Deras åtgärd var att sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim på stora delar av E20. Resultatet blev att en del fordon framförs lagligt, det vill säga 80 km/tim. Långtradare och bussar kör 90-95 km/tim utom när GPS:en varnar för fartkamera. Andra kör som tidigare, 90-110 km/tim så man får behålla körkortet om den mobila fartkameran skulle vara i bruk på sträckan. Långtradare och bussar flåsar i nacken på de som kör lagligt. De som kör som om dom vore odödliga kör just så.

Allt resulterar i ännu mer irritation och riskfyllda omkörningar och kritiska händelser. Som jag ser det handlar det i första hand att människor skall ha rätt till att kunna färdas på E20 utan att riskera sina liv på grund av vägens trafiksäkerhetsstandard. I andra hand att norra delarna av regionen skall ges samma möjligheter att utvecklas på alla plan och inte riskera att hamna i bakvatten när företag skall ta beslut om nyetableringa eller utbyggnad av befintlig verksamhet. Vi måste ställa krav på beslutsfattare på alla nivåer så att de inser sin uppgift och allvaret i E20:s betydelse för att spara liv och för vår gemensamma utveckling och framtid.

  • Claes Dahlberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.