09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Fler bilister borde stanna

Vi som är fotgängare och cyklister i stan har kanske ganska ofta svårt att komma över övergångsställerna.

Jag personligen som går över ett övergångställe får ofta stanna väldigt Hastigt för att bilar kör som dårar förbi. Visst ska man som fotgängare stanna vid övergångsställerna men de är mycket upp till bilsterna att stanna eller bromsa in när de kommer folk. Men de är bara inte acceptabelt att köra förbi när de står folk som har stannat och vill gå över.

Jag personligen som går över ett övergångställe får ofta stanna väldigt Hastigt för att bilar kör som dårar förbi. Visst ska man som fotgängare stanna vid övergångsställerna men de är mycket upp till bilsterna att stanna eller bromsa in när de kommer folk. Men de är bara inte acceptabelt att köra förbi när de står folk som har stannat och vill gå över.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.