16 dec 2014 06:00

23 jan 2015 13:57

Vi är ledsna och arga på dom som bestämmer

”Vi är arga och ledsna på dom som bestämmer att Victoria inte får bo i Sverige och komma till vår förskola. Vi vill leka med Victoria, vi saknar henne”.

I förskolans arbete med demokrati och solidaritet är det självklart att synliggöra barnens ord, tankar och funderingar utifrån det som hänt deras kamrat. Citatet ovan är de ord och tankar som barnen sagt och uttryckt. Det är viktigt att barnens röst också lyfts fram, även om man är fyra år. Detta är enligt förskolans värdegrund och uppdrag Lpfö-98(rev.-10) och Konventionen om barns rättigheter (Regeringskansliet-10), som vi hänvisar till.

Förskolan vilar på en demokratisk grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö, samt att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.

Att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerhetsställas till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och visas respekt. Tillsammans formar de en attityd till barn, man skulle här kunna tala om konventionens barnsyn.

Barn och pedagoger på förskolan Kompassen

I förskolans arbete med demokrati och solidaritet är det självklart att synliggöra barnens ord, tankar och funderingar utifrån det som hänt deras kamrat. Citatet ovan är de ord och tankar som barnen sagt och uttryckt. Det är viktigt att barnens röst också lyfts fram, även om man är fyra år. Detta är enligt förskolans värdegrund och uppdrag Lpfö-98(rev.-10) och Konventionen om barns rättigheter (Regeringskansliet-10), som vi hänvisar till.

Förskolan vilar på en demokratisk grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö, samt att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.

Att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerhetsställas till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och visas respekt. Tillsammans formar de en attityd till barn, man skulle här kunna tala om konventionens barnsyn.

Barn och pedagoger på förskolan Kompassen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.